Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd speciellt för äldre

Avlösarservice i hemmet

Anhöriga som vårdar en vuxen person i hemmet kan ansöka om avlösning för att till exempel kunna handla eller vara ledig. Avlösningen utförs då av personal från hemtjänsten och är kostnadsfri för personer över 65 år. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om avlösarservice i hemmet.

Dagverksamhet

Äldre som bor hemma och har en demenssjukdom, eller en annan specifik funktionsnedsättning, kan få dagverksamhet. Den syftar till att ge träning, aktivering och avlastning för anhöriga. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om dagverksamhet.

Hemtjänst

Om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta sitt hem eller sin omvårdnad kan man få hemtjänst. Hjälpen syftar till att man ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Det går att få hjälp med både fysiska, psykiska och sociala behov. Ansökan görs via socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om hemtjänst.

Hälsofrämjande aktiviteter

Balansskolan där man får pröva på aktiviteter som qigong, balans- träning och stavgång. Både distriktssköterska, arbetsterapeut, fysio- terapeut, dietist samt representant från Nacka kommun medverkar i Balansskolan.

EKEN erbjuder seniorer i Nacka kommun träning under trygga och säkra former. Syftet är att förbättra hälsan och att minska risken för fallskador. En träningsperiod varar i 20 veckor.

Matskolan ger kunskap om mat, näring och matlagning för äldre; näringsämnen som är extra viktiga, hur mat ska hanteras och enkla recept på mat och mellanmål som är bra att ta till även om lust och ork är låg.

Qigong. Lugna och mjuka rörelser, som bland annat ger bättre balans, koordinationsförmåga och rörlighet.

Seniorluncher är ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer, som hjälper äldre med sällskap vid måltiderna.

EKEN
Nacka seniorcenter Ektorp
Telefon 070-431 99 78
Ektorpsvägen 17-19

Seniorluncher
Pia Wikström, anhörigkonsulent
Telefon 08-718 89 08

Här kan du läsa mer om hälsofrämjande aktiviteter.

Här kan du läsa mer om träffpunkter och mötesplatser.

Korttidsboende och växelboende

Om den som vårdar en äldre närstående eller någon med demenssjukdom behöver en längre sammanhängande avlösning kan kommunen bevilja korttidsboende för den närstående. På korttidsboendet kan man bo en gång eller upprepade gånger på bestämda tider. Om behovet är återkommande kan den närstående bo varannan vecka i korttidsboendet och var annan vecka hemma, så kallad växelvård. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om korttidsboende.

Matdistribution

Personer över 65, som inte själva förmår planera eller tillaga varm mat och som har svårt att ta sig till en matservering, kan få färdiglagad mat levererad till hemmet. Insatsen kan även beviljas till anhörig som vårdar make/maka. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om matdistribution.

Omvårdnadsbidrag

Den som vårdar en äldre närstående och utför ett väsentligt merarbete, som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst, kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Bidraget är ett stimulansbidrag och kan kombineras med hemtjänst, dagverksamhet eller insatser för stöd till anhöriga, men inte med korttidsvistelse eller växelvård. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om omvårdnadsbidrag.

Särskilt boende

Äldre personer med ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan vara berättigad till särskilt boende. Särskilt boende för äldre ger alla hjälpinsatser som behövs i det dagliga livet och där finns personal dygnet runt. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om särskilt boende för äldre.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan man dygnet runt påkalla hjälp med brådskande personlig omvårdnad eller omsorg som inte kan vänta. Det finns både stationära trygghetslarm, där kontakt med larmcentralen sker via en installerad högtalartelefon, och mobila trygghetslarm, som är ett komplement när man är utanför sin bostad. Bägge varianterna bärs på armen som ett klockarmband. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om trygghetslarm.

Uppsökande verksamhet

Verksamheten finns för de som fyllt 80 år och som just nu inte har någon kontakt med eller insats från äldreomsorgen. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om vilket stöd man som äldre kan få, och om skadeförebyggande insatser.

Pia Wikström, anhörigkonsulent
Telefon: 08-718 89 08
E-post: pia.wikstrom@nacka.se

Här kan du läsa mer om uppsökande verksamhet.

Öppna mötesplatser för äldre

Lusthuset
Telefon 08-747 72 07
Utövägen 6, Orminge

Nacka Forum
Telefon: 08-555 94 880
Forumvägen 14, entré J på plan 1, våning 15

Här kan du läsa mer om öppna mötesplatser för äldre.

Sidan uppdaterades: