Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stöd från kommunen

Ekonomiskt stöd och sysselsättning

Ekonomiskt stöd

Budget- och skuldrådgivning

Det går att få stöd och råd i en skuldsituation, med att upprätta en budget eller i att förhandla om en avbetalningsplan. Kontakta kommunens skuldrådgivare, som arbetar under sekretess. Kontakt via kommunens växel.

Här kan du läsa mer om budget- och skuldrådgivning.

Ekonomiskt bistånd

Målet vid ekonomiskt bistånd är att det ska vara kortvarigt och innebära en väg till egen försörjning. Om man äger sin bostad eller har andra tillgångar, som till exempel en bil, kan man behöva sälja dem först. För den som är sambo, gift eller registrerad partner gäller också att den personen är skyldig att bidra till försörjningen. Kontakt via kommunens växel. Ansökan kan även göras direkt på kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd.

Sysselsättning

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som inte kan förvärvsarbeta eller utbilda sig, kan få daglig verksamhet. Insatsen sker enligt LSS och omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten ska utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt, och kan ske i gruppform eller genom individuella placeringar, till exempel på företag. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.

Karriärvägledning

För den som är 18-24 år och står utan jobb eller studier, finns karriärvägledning i Nacka stadshus och på Fisksätra och Orminge bibliotek. Ingen tidsbokning behövs. Vägledningen är även öppen för personer med ekonomiskt bistånd. Kontakt via kommunens växel.

Här kan du läsa mer om karriärvägledning.

Komvux Värmdö och Komvux Rosenlund

Vuxna, som har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada, har rätt att delta i lärvux, även kallad särvux, från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. I Nacka finns ingen egen lärvux/särvux, utan de närmaste skolorna finns i Värmdö och Stockholm. Kontakta skolan direkt.

Komvux Värmdö
Telefon: 08-570 483 31
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg
komvux@varmdo.se

Komvux Rosenlund
Telefon: 08-508 33 248
Rosenlundsgatan 54, Stockholm
info.larvux@edu.stockholm.se

Här kan du läsa mer om särskild utbildning för vuxna.

Sidan uppdaterades: