Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet.

När du har fått ett beslut från socialtjänsten kan stödinsatserna påbörjas av en utförare. Valet av utförare av korttidsvistelse sker i samråd med dig.

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet. Syftet är att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara ett tillfälle till avlösning för anhöriga och familjehem. Vid korttidsvistelse ska den enskilde kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter, i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Om du har fått ett beslut om korttidsvistelse på korttidshem eller läger kan du själv välja anordnare genom kommunens kundval.

Korttidsvistelse kan beviljas till personer med stora stödbehov. Vistelsen kan vara en avlösning för en anhörig som vårdar en funktionshindrad eller miljöombyte för dig som är funktionsnedsatt.

Hitta och jämför anordnare här!

Sidan uppdaterades: