Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jag behöver boende med stöd

Träningslägenhet, stödboende, korttidsvistelse, gruppbostad och servicebostad.

Här finns information för dig som har behov av olika typer av anpassat boende.

För att få en egen lägenhet är det enklaste sättet att ställa sig i bostadskö. Från den dagen du fyller 18 år kan du ställa dig i kö. Mer information hittar du på bostad.stockholm.se.

Om du inte klarar av att bo hemma på grund av din funktionsnedsättning finns det olika typer av boenden med stöd.

Här kan du läsa om hur du ansöker om boende med stöd.

  • Träningslägenheter är andrahandslägenheter där Nacka kommun står för förstahandskontraktet. Träningslägenhet kan beviljas om du av någon anledning har svårt att klara ett boende med eget kontrakt. Du ska ha behov av och ta emot boendestöd eller liknande och beslutet föranleds alltid av en biståndsbedömning och ett beslut från handläggare.
  • Stödboende består av flera andrahandslägenheter nära varandra. Det finns personal som är tillgänglig på dagtid och som det är enkelt att komma i kontakt med.
  • Bostad med särskild service om du inte klarar av att bo hemma, på grund av din funktionsnedsättning, finns som två olika typer för vuxna, gruppbostad och servicebostad.
  • Bostad med särskild service för barn och unga innebär att de bor tillsammans och det finns personal dygnet runt.
  • Hem för vård och boende, HVB, är ett boende under begränsad tid för personer med behov av vård eller behandling av något slag. Landstinget ska vara delaktig i behandling i boendet.
  • Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet.

Sidan uppdaterades: