Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Den riktar sig till vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Skolverkets begrepp anpassad utbildning ersätter 2023-07-02 benämningen kommunal utbildning som särskild utbildning.

Vem får läsa kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning?

Rätt till utbildning på komvux som anpassad utbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att nedanstående kriterier för behörighet uppfylls:

  • Du är bosatt i Sverige,
  • du har inte de kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Personer som är yngre än 20 år kan vara behöriga att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. I så fall krävs särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

En elev har rätt att läsa komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå antingen i den egna eller i en annan kommun.

Nacka kommun har ingen egen kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning. De två skolor som ligger geografiskt närmast Nacka är Komvux Rosenlund eller Lärvux Värmdö. Här kan du läsa mer om de två skolorna:

Du är alltid välkommen att kontakta Nackas vuxenutbildning om du har frågor, e-post vuxenutbildningen@nacka.se.

Sidan uppdaterades: