Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd?

Då behöver du kontakta telefonmottagningen på telefonnummer 08-718 79 00. Telefontider är måndag-torsdag klockan 09.00-10.00.

 1. Att ta reda på innan du ansöker

  • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand.
  • Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig.
  • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.
  • Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida.

  Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som bestämmer om du har rätt till biståndet. Du måste vara bosatt i Nacka kommun eller ha andra insatser i kommunen för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd.

 2. Gör din ansökan

  1. När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången ska du ringa till Mottagningsgruppen innan du gör din ansökan. Det är för att utreda om du har rätt till biståndet. Du når Mottagningsgruppen måndag till torsdag klockan 9.00-10.00 på telefonnummer 08-718 79 00. Om du inte kontaktar Mottagningsgruppen kommer vi inte kunna utreda din ansökan.
  2. Vid en ny ansökan kommer du att få ett kompletteringsbrev skickat till dig där vi efterfrågar olika handlingar (som till exempel kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg och avtal) som du behöver skicka in till oss för att din ansökan ska kunna handläggas. Det är viktigt att du alltid sparar kvitton och fakturor i tre månader eftersom att du kan bli utvald för slumpmässig granskning och då behöver skicka in efterfrågade handlingar till oss. Du kan bli utvald till granskning även om det inte gäller en ny ansökan.
  3. Logga in på e-tjänsten med din e-legitimation. Läs mer om e-legitimation
  4. Fyll i dina uppgifter
  5. Signera med din e-legitimation. Om ni är två som söker måste den andra personen också signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.
  6. Klart!
  7. Du kan nu följa ditt ärende under Mina ärenden som du hittar högst upp i e-tjänsten.

  Behandling av personuppgifter

  Nämnden för arbete och försörjning är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om personuppgifterna för ansökan. (PDF-dokument, 196 kB)

  Här kan du läsa mer om behandling av personuppgifter i Nacka kommun.

  Här ansöker du om ekonomiskt bistånd

  Kan du inte göra din ansökan digitalt? Läs om hur du skickar in en pappersansökan här.

  Vi erbjuder alla våra sökande medborgare ett hembesök som en del av utredningen.

 3. Vad händer sen?

  • När du har blivit beviljad ekonomiskt bistånd är det möjligt att få träffa en karriärvägledare. Syftet är att diskutera hur din väg till egen försörjning kan se ut och vilket stöd du kan få på vägen. Bedömningen görs av din socialsekreterare.
  • Alla ansökningar behöver kunna styrkas med underlag. Underlagen kan handla om exempelvis elräkning, medicinkvitton, läkarvårdskvitton eller tandvårdsfakturor/kvitton. Ett slumpmässigt antal ansökningar väljs ut för granskning. För glasögon och nödvändig tandvård behövs ett kostnadsförslag från optiker och/eller tandvårdsklinik.
  • Beslut. Om din ansökan är komplett, och du inte blir utvald för granskning, gör vi vårt bästa för att du ska få beslut och utbetalning inom ett par dagar. Vid en ny ansökan tillkommer några dagar för utredning.
  • Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Sidan uppdaterades: