Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

Skolan har tre elevråd – ett för varje stadium - som sammanträder regelbundet. Det löpande arbetet sköts av elevrådsstyrelsen och olika utskott. Elevrådet är en mycket viktig kanal mellan eleverna på skolan och skolans ledning. Alla klasser utser två representanter till elevrådet. Elevrådets ordförande har informella möten med skolledare under hela läsåret. Representanter från elevrådet sitter med i skolrådet och ofta vid rekrytering av personal.

Sidan uppdaterades: