Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Du som behöver en god man eller förvaltare

Om du, på grund av till exempel hälsoskäl, inte klarar av att sköta din ekonomi eller andra viktiga uppgifter som gäller dig själv, kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare som hjälper dig.

En god man eller förvaltare fungerar som ditt ombud och kan till exempel hjälpa dig att betala räkningar, ta kontakt med myndigheter eller ansöka om olika bidrag.

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en god man alltid måste ha ditt tillstånd när det gäller olika åtgärder, medan en förvaltare själv kan bestämma om exempelvis din ekonomi.

Om det går att hjälpa dig på något annat sätt, till exempel genom fullmakt, kommer en god man eller förvaltare inte utses till dig. Däremot kan du få det vid en enstaka händelse, till exempel för att bevaka rätt i ett dödsbo eller för att sälja en fastighet.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

Så ansöker du

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du eller dina anhöriga ansöka om det direkt hos tingsrätten. Du kan också vända dig till Nacka kommuns biståndshandläggare, kurator, socialsekreterare eller boendechef som hjälper dig att ansöka. Sjukvården är också skyldiga att anmäla om du har behov av en god man. Det är sedan tingsrätten som bedömer, och fattar beslut om du ska få en god man eller förvaltare.

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med någon som behöver god man eller förvaltare

Du som arbetar inom socialtjänsten eller sjukvården och som kommer i kontakt med någon som kan behöva god man eller förvaltare kan göra en anmälan till överförmyndarenheten. Använd gärna vår e-tjänst för enklare och snabbare hantering. Här finns mer information om anmälan om behov av god man.pdf

E-tjänst: Anmälan om god man eller förvaltare

Här finns en blankett för anmälan och ansökan om behov av god man eller förvaltare  (PDF-dokument, 471 kB)Obs! Spara ner filen innan du fyller i den.

Vem kan bli din gode man – och hur lång tid tar det?

Föreslå gärna någon du känner och litar på som kan utses till din gode man. Överförmyndarenheten undersöker sedan om den personen är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person som du får träffa och godkänna innan det bestäms att den personen kan utses.

Hur lång tid det tar är olika från fall till fall, vi arbetar för att du så fort som möjligt ska få den hjälp du behöver.

Vad kostar det?

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga du, betalar ersättningen inklusive skatt och avgifter. Storleken på ersättningen varierar beroende på uppdraget. Om du har svårt att klara att betala ersättningen finns det möjlighet att ansöka om bidrag för det. Har du låg inkomst och små tillgångar kan kommunen betala hela ersättningen.

Här kan du läsa mer:

Sidan uppdaterades: