Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

IT-Regler

Skolans datorer ska användas till skolarbete. På lektionstid bestämmer läraren vad som är skolarbete och inte. Du får naturligtvis inte använda datorn eller skolans nätverk för att begå brott eller kränka någon annan. Specifika regler om innehåll på skolkontot samt beteende på internet finns att läsa på EDU-avtalet eleven skriver på i samband med skolstart. Om du inte följer de regler som finns så riskerar du att fråntas rätten att låna en dator och vid misstanke om brott kommer skolan att polisanmäla händelsen. Du ska vara beredd att visa upp innehållet i din dator om någon i personalen begär det. Vi går då tillsammans igenom vad som finns på din dator/drive enligt en checklista och för en diskussion om detta, vid behov tillsammans med din vårdnadshavare.

Sidan uppdaterades: