Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klassrumsplacering och andra grupperingar

Det är läraren, inte eleverna, som bestämmer placeringen av eleverna i klassrummet. Denna placering ska vara professionellt gjord och med omtanke om varje elev och dennes studiesituation.

Samma principer gäller självklart också för grupparbeten etc. Det är läraren som leder arbetet.

Sidan uppdaterades: