Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lärcentrum

I Lärcentrum arbetar Samskolans Resursteam, som innehar specialpedagogisk kompetens. Här arbetar vi med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer. I Lärcentrum söker vi efter alternativa lösningar för att hitta nya strukturer och tankesätt med målet att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

Sidan uppdaterades: