Hoppa till innehåll

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever från förskola till skola och gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Våren 2018 var Nackas nior de sjätte bästa i landet och näst bäst i länet. Elever på våra gymnasieskolor är bäst i landet på att klara gymnasiet på tre år. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation. Och vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Kompetenskalender för våra skolor och förskolor

Nytt inom skolor och förskolor

Årets raket!

Grattis till oss! Vi har fått utmärkelsen Årets raket av Ung företagsamhet!

Stabilt och positivt resultat i årets medarbetarundersökning

Nackas kommunala skolor och förskolor har gjort en positiv förflyttning inom nästan alla medarbetarundersökningens frågeområden. Vårt totalindex, index för hållbart medarbetarengagemang och utvecklingsindex ligger i topp i kommunen.

Hur går införandet av rektorsområden?

Var befinner vi oss i etapp 1? Vilka blir rektorer? Hur går planerna inför etapp 2? Här får du en kort lägesrapport och några nya och uppdaterade Frågor och svar.

Skolledare från Sydkorea besöker åter Nackas kommunala skolor

Den 21-23 oktober besöker 21 rektorer och biträdande rektorer Nackas kommunala skolor. De kommer att göra skolbesök och följa rektorer under en dag. Sedan början av 2017 har Nacka kommunala skolor haft ett formellt utbyte med Sydkorea.

Alla skolledare och fackliga ombud möts för att trygga kompetensförsörjningen i Nackas kommunala skolor

Den 16 oktober möts alla lokala fackliga representanter och alla rektorer, totalt cirka 120 personer, för att tillsammans utveckla skolans organisation idag och framåt. Medverkar gör även Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef, och Åsa Fahlén, ordföranden för Lärarnas riksförbund.

Klagomålsrutin kommunala förskolor/skolor

Har du klagomål på vår verksamhet?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till förskolan eller skolan

Om du eller ditt barn upplever problem med förskolan eller skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har klagomål på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig direkt till ansvarig skolledare.

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med ansvariga på förskolan/skolan kan du skriva ned dina klagomål och skicka in dem till Nackas kommunala skolors huvudman via e-post. Du kan också ringa eller skicka brev.
Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.

E-post: klagomalvalfardskola@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00
Post: Nackas kommunala skolor
Nacka kommun
131 81 NACKA

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare inom Nackas kommunala skolor utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med Nackas kommunala skolors hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar på grund av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet - En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
  • Skolväsendets överklagandenämnd - Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  • Diskrimineringsombudsmannen - Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.