Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor!

Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Nackas kommunala skolor och förskolor är en lärande organisation med utvecklande utbyte mellan våra 2600 medarbetare fördelade på två gymnasieskolor, 20 grundskolor och 36 förskolor. Tydlig ledning, engagerade pedagoger, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet.

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev. Barn och elevhälsan ingår i vår organisation och är nära knuten till verksamheten.

Läs mer om Nackas kommunala skolor och förskolor på www.nacka.se/nks

Sidan uppdaterades: