Hoppa till innehåll

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever från förskola till skola och gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Våren 2018 var Nackas nior de sjätte bästa i landet och näst bäst i länet. Elever på våra gymnasieskolor är bäst i landet på att klara gymnasiet på tre år. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation. Och vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Kompetenskalender för våra skolor och förskolor

Peter Lippman

Peter Lippman

  • 15:00 - 17:00
  • Nacka stadshus, Nackasalen
Förskoledidaktiska rum

Förskoledidaktiska rum

  • 13:00 - 16:00
  • Nackasalen, Nacka stadshus

Nytt inom skolor och förskolor

Alla skolledare och fackliga ombud möts för att trygga kompetensförsörjningen i Nackas kommunala skolor

Den 16 oktober möts alla lokala fackliga representanter och alla rektorer, totalt cirka 120 personer, för att tillsammans utveckla skolans organisation idag och framåt. Medverkar gör även Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef, och Åsa Fahlén, ordföranden för Lärarnas riksförbund.

Vad hände på chefskonferensen i september?

Den 26-27 september var alla skolledare inom Nackas kommunala skolor och förskolor på en tvådagarskonferens på Quality hotel i Nacka. Den här gången hade konferensen fokus på kvalitet och elevhälsa. Här kan du se programmet och läsa referat från vissa föreläsningar.

600 elever får koll på framtiden

Den 16 oktober lär sig cirka 600 elever i årskurs nio i Nackas kommunala skolor mer om att göra aktiva och medvetna val för sin framtid. Det är Ung företagsamhet som leder eventet som kallas för Framtidskoll och som äger rum i Nacka aula.

Samskolan ordnar konferens om att bygga en skola på vetenskaplig grund

Kom på Samskolans konferens 11-12 november om att bygga en skola på vetenskaplig grund. Samskolans lärare har forskat på sin egen undervisning och på konferensen delar de med sig av sin forskning. Du får också möta Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, professorerna Tomas Kroksmark och Ulla Runesson, "hjärnpedagogen" Jenny Åkerman samt entreprenören och konstnären Mikael Genberg.

Nu inviger vi Svanhöjdens förskola

Den 1 oktober klockan 15.30 inviger vi Svanhöjdens förskola! Bandet klipps av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, och barnen uppträder. Vi inviger även ett konstverk av Lena Flodman. Därefter blir det fri rundvandring i den pedagogiska miljön.

Ny organisation med rektorsområden

Nackas kommunala skolor och förskolor inför från och med hösten 2019 en ny organisation med rektorsområden. Den nya organisationen beräknas vara fullt införd 2021. Här får du veta mer om vad som kommer att ske, varför och när.

Klagomålsrutin kommunala förskolor/skolor

Har du klagomål på vår verksamhet?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.


Vänd dig först till förskolan eller skolan

Om du eller ditt barn upplever problem med förskolan eller skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har klagomål på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig direkt till förskolechefen eller ansvarig skolledare. Allvarliga klagomål kan lämnas in via webbformuläret här eller med stöd av välfärd skolas klagomålsblankett.

Sedan till huvudmannen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med ansvariga på förskolan/skolan kan du skriva ned dina klagomål och skicka in dem till Välfärd skola, Nacka kommun via e-post. Du kan också ringa eller skicka brev.
Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.
e-post: klagomalvalfardskola@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00
post: Välfärd skola
Nacka kommun
131 81 NACKA

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare inom Välfärd skola utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar på grund av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet - En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
  • Skolväsendets överklagandenämnd - Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  • Diskrimineringsombudsmannen - Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Arbetsmiljöverket - I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.