Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever från förskola till skola och gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala förskolor satsar på utomhuspedagogik

Nästan alla barn i Sverige mellan 3–5 år går dagligen på förskola och en stor del av tiden tillbringar de utomhus. Att vistas utomhus sänker stressnivåerna och ökar koncentrationsförmågan. Dessutom bidrar utemiljön till mindre konflikter och lägre ljudnivå. Det gör förskolegården till en perfekt plats för undervisning!

Digitalt lärspel utvecklar förskolebarns matematiska förmåga

Nackas kommunala förskolor har sedan 2018 deltagit i forskningsprojektet Digitaktik. Projektet är nu inne på sitt sista år och den empiriska delen har avslutats.

Elever uppfinner för en bättre värld

Silbrunnen, Regnkraft, The Worlds Water, Sea Charger, Skräpplockaren och Meteri är namnen på de vinnande bidragen i innovationstävlingen Hållbar utmaning som gick av stapeln den 5 maj i samband med Nacka företagarträff.