Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor!

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever hela vägen från förskola och grundskola till gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och gemensamma mål är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Fler särskilt yrkesskickliga förskollärare inom Nackas kommunala förskolor

Under 2024 kommer Nackas kommunala skolor och förskolor att utse ytterligare fem särskilt yrkesskickliga förskollärare. Målet är att det ska finnas en särskilt yrkesskicklig förskollärare som driver utveckling inom varje rektorsområde.

Matteklubben utmanar med kluringar

Vissa är intresserade av musik och andra av att spela fotboll. Dessa intressen kan ofta odlas på fritiden. Men för de elever som tycker att matematik är bland det häftigaste som finns kan det vara svårare att få utmaningar. Därför finns Matteklubben!

Nackaelever har fokus på återvinning i samband med Earth Hour 

Inför Earth Hour den 23 mars arbetar elever i låg- och mellanstadiet på 19 av Nackas kommunala skolor med ett projekt om avfallets påverkan på miljön. Den 26 mars till och med den 9 april kommer elevers arbeten att ställas ut i Nacka forum.