Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever från förskola till skola och gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Kompetenskalender för våra skolor och förskolor

Kurs: TAKK tecken som stöd

Kurs: TAKK tecken som stöd

  • 15:00 - 16:30
  • Tillfälle 1 via Teams och därefter på Telefonstigen 2, Konferensettan

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Nu inför vi certifiering för hållbara måltider

Nu ökar vi takten i arbetet med hållbara måltider och inför en certifieringsutbildning för måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger. Förhoppningen är att måltiderna ska bli en del av undervisningen och bidra till att barn och elever grundlägger en hållbar livsstil.

Fyra LÄRA-utmärkelser till Nackas kommunala skolor och förskolor!

Årets lärinnovatör digitalisering: Birgitta Nilsson, Nacka gymnasium. Årets lärspridare rörelse: Sara Nyberg Eskilsson, Myrsjöskolan. Årets lärinnovatör rörelse: Jonas Lundberg, Saltsjöbadens Samskola. Årets lärteam rörelse: Havet, Källans förskola.

20 barnskötare är nu färdiga förskollärare!

Den 23 november var det examensfest i Nacka stadshus för 20 av våra barnskötare som vidareutbildat sig till förskollärare.