Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor!

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever hela vägen från förskola och grundskola till gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och gemensamma mål är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Kommunikation lyfter undervisningen i NO och teknik

Elevernas förståelse i NO och teknik ökar om de får mer talutrymme på lektionerna. Det visar ett forskningsprojekt som Nackas kommunala skolor, Stockholms universitet och Stockholms stad genomfört med utgångspunkt från skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA.

Läsning i fokus när skolministern besökte Boo gårds skola

På Boo gårds skola har man under läsåret haft läsning och skrivutveckling som ett prioriterat område och det ville skolminister Lotta Edholm veta mer om under sitt besök den 14 maj.

Nackas kommunala skolor startar resursskola i Älta

Den 6 maj sa kommunstyrelsen ja till att starta ytterligare en resursskola för årskurs 1–9. Den nya resursskolan ska ligga i Älta rektorsområde och vara inriktad mot elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i behov av särskilt stöd.