Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor

Välkommen till Nackas kommunala skolor och förskolor!

Nackas kommunala skolor och förskolor utbildar barn och elever hela vägen från förskola och grundskola till gymnasium. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev och vi når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och gemensamma mål är viktiga delar i vår organisation. Vår Barn- och elevhälsa är nära knuten till våra skolor och förskolor.

Nytt om Nackas kommunala skolor och förskolor

Angående Saltsjö-Duvnäs skolas avveckling av lokaler i Saltängen

Rektor på Saltsjö-Duvnäs skola har beslutat att avveckla lokalerna i Saltängen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten. Den 30 november kom Förvaltningsrättens dom som i korthet säger att rektor inte har rätt enligt skollagen att fatta detta beslut.

Rektor i Nacka – en strategisk roll med fokus på lärandet

I Nacka är alla kommunala grundskolor och förskolor indelade i sju rektorsområden som leds av sju rektorer. Rektorsområden började införas 2019. Anne Sjö och Olof Andersson har sedan starten ansvarat för de största rektorsområdena, Älta och Myrsjö. Här delar de med sig av sina erfarenheter, utmaningar och sin passion för att främja barns och elevers lärande.

Antina på Sickla anpassade grundskola fick Helgepriset 2023!

Antina Juntunen fick Helgepriset tillsammans med sina tidigare kurskamrater från speciallärarutbildningen Ann-Charlotte Rangne och Sofia Kyring. De drivs av att utveckla undervisningen och höja förväntningarna på vad elever kan lära sig. De sökte Helgepriset för att få möjlighet att utprova läromedel i ämnet religion för den anpassade grund- och gymnasieskolan och har haft kontakt med både Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och läromedelsförlaget Kunskapsklubbar som tidigare gett ut uppskattade läromedel riktade mot den anpassade grundskolan.