Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skriftliga prov är en av olika former av kunskapsredovisning som används vid Samskolan. Utöver prov fästs också mycket stor vikt vid andra utvärderingsformer, varför man ska komma ihåg att ett ”betyg” på ett prov bara är en del av dentotala utvärderingen som ligger bakom ett betyg. Detta missförstånd orsakar en hel del frustration som ibland uppstår vid betygsättningstillfället.

Läraren meddelar tiden för provet minst 14 dagar i förväg och noterar provet/inlämningsuppgiften i provschemat på InfoMentor. Elever får ha högst två prov/större inlämningsuppgifter per vecka, och högst ett prov per dag (om inte läraren och eleverna kommit överens om annat). Läxförhör jämställs inte med prov, och tar bara en mindre del av lektionen i anspråk.

Sidan uppdaterades: