Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rökning är inte tillåtet inom skolans område. Den som upptäcker rökande elev under skoltid, meddelar skolsköterskan och elevens mentor. Mentor tar kontakt med hemmet och berättar vad som hänt och informerar samtidigt om att skolsköterskan kommer att ringa hem och erbjuda samtal och någon form av rökavvänjning för eleven i samarbete med skolhälsan.

Sidan uppdaterades: