Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riskbedömning

I vissa ämnen ska regelbundet riskbedömningar göras, t.ex. i fysik, kemi, idrott och slöjd. I övriga fall då verksamheten så kräver det, exempelvis vid verksamhet förlagd utanför skolans område.

En riskbedömning innebär att hänsyn ska tas till elevernas förmåga att genomföra ett undervisningsmoment och faran som kan uppstå. En konsekvens av en riskbedömning kan vara att en enskild elev inte bedöms kunna närvara vid ett speciellt lektionsmoment, exempelvis en laboration. I dessa fall får eleven fullgöra lektionen på annat sätt. Personalen är skyldiga att vidta alla åtgärder för att minimera eller helt förebygga olycksfallsrisker.

Sidan uppdaterades: