Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rastvärd

På Samskolan är det viktigt att alla elever känner sig trygga också på rasterna. Därför finns personal somt rastvärdar regelbundet under veckan och de finns då på skolgård och i korridorer. Det finns också två fritidsledare som har i uppgift att skapa trivsel och roliga aktiviteter mellan lektionerna. Fritidspedagogerna är också ute på rasterna med de yngre eleverna.

Sidan uppdaterades: