Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resursteamet

I Samskolans Resursteam arbetar pedagoger med elever som har särskilda behov och behöver extra hjälp för att kunna nå sina mål. Vi ser till varje elevs individuella behov och arbetar med att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisnings- och lärandemiljöer.

Resursteamets klassrum kallas Lärcentrum. Här arbetar vi för att eleverna ska få en lugn och trygg studiemiljö. Vi är också med på vissa lektioner, där vi stöttar hela klasser eller enskilda elever. Om du har funderingar kring vad vi kan hjälpa just dig med, ta kontakt med Resursteamet. Kontaktuppgifter hittar du på Samskolans hemsida.

Sidan uppdaterades: