Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolsköterska och skolläkare

I den nuvarande skollagen introduceras begreppet elevhälsa. Elevhälsan på Samskolan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Vi har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare samt talpedagog. Skolsköterskan kan hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser. Du kan också få hjälp med hänvisning till lämplig mottagning. Skolläkaren träffas efter föranmälan hos skolsköterskan.

I årskurs 6 och 8 kallas du till hälsosamtal med skolsköterskan och i årskurs 6 sker vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vill du veta mer om elevhälsan kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: