Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsan på Samskolan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Vi har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare samt talpedagog.

Skolsköterskan kan hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser. Du kan också få hjälp med hänvisning till lämplig mottagning. Skolläkaren träffas efter föranmälan hos skolsköterskan. I förskoleklass kallas elev och vh till ett skolläkarbesök. I åk 2, åk 4, åk6 och åk 8 kallas elev till ett hälsobesök till skolsköterskan. Vacc sker i F-klass MPR (mässling påssjuka rödahund), åk 5 vacc mot HPV (humant papillomvirus) och vacc i åk 8 diTekiBooster (difteri, stelkramp och kikhosta)

Vill du veta mer om elevhälsan kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: