Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Studierapport

För att du ska vara informerad om hur det går för dig i de olika ämnena fyller lärarna i matriser i respektive ämne. Där kan du se vilka mål du har nått och vad du ska göra för att nå högre mål. Dessa fylls i kontinuerligt under terminens gång. Bedömer din lärare att du riskerar att inte nå målen varnas du i matrisen och du får en ämnesvarning (åk 6-9). I matrisen står det vad du ska göra för att nå målen, när och hur uppföljning sker.

Om du går i åk 1-5 får du ett skriftligt omdöme i slutet av varje läsår, se skriftliga omdömen.

Sidan uppdaterades: