Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stipendier och fondmedel

I samband med läsårsavslutning delar vi ut följande stipendier till elever i årskurs 9:

Saltsjöbadens Samskolas Främjandes stipendium för goda prestationer

Två elever i varje klass får detta stipendium och det går till de elever som gjort en särskilt god prestation, vilket inte behöver betyda att det är elever med bäst betyg. Det är lärarna som väljer ut stipendiaterna och rektor läser upp den skriftliga motiveringen på avslutningen.

Samskolans bokpremium till god kamrat

Två elever i varje klass väljs ut av lärarna i arbetslaget och rektor läser upp den skriftliga motiveringen på avslutningen.

Det finns även stipendier för studier, dels behovsprövade och dels för goda studieprestationer, t.ex. Gålöstiftelsens stipendier och Rädda Barnens stipendier. Kurator har mer information.

Sidan uppdaterades: