Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackavattenavfall

Nyheter

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

Helgen den 3-4 december kommer den mobila kretsloppscentralen till dig. Här kan du lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

Nacka vatten och avfall öppnar cirkulär hubb i Nacka Forum

Lagom till julhandeln öppnar Nacka vatten och avfall tillsammans med Nacka Forum en samlingsplats för att verka för cirkulär ekonomi. Här ska besökare inspireras till en cirkulär livsstil och hållbar konsumtion.

Förseningar i sophämtningen väntas i veckan

Förseningar i sophämtningen väntas under veckan till följd av all snö. Underlätta för Nackas sophämtare genom att skotta och sanda runt dina kärl. Borsta även bort snö från kärllocket. Nackas kretsloppscentraler håller öppet som vanligt. Läs mer om vad du kan göra för att underlätta för sophämtningen här.