Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende med personlig omvårdnad för dig som inte kan vara hemma.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende där du kan få hjälp med din personliga omvårdnad över dygnet i de fall då du inte kan vara hemma. Korttidsboende syftar till att ge avlastning för anhörig som vårdar dig. Det är ett tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

I första hand ges avlösning för anhöriga genom hemtjänst, avlösning i hemmet, dagverksamhet och omvårdnadsbidrag. Om dessa insatser inte är tillräckliga kan korttidsboende vara aktuellt. Normalt beviljas korttidsboende för en till två veckor. När korttidsboende vid enstaka tillfällen prövats och bedöms inte vara tillräckligt kan växelvård komma ifråga. Växelvård innebär att personen vistas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsboendet.

För att beviljas omvårdnad på korttidsboende eller växelvård behövs ett biståndsbeslut. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du vill ansöka.

Sidan uppdaterades: