Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Särskilt boende för äldre

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses i hemmet, kan du vara berättigad till omvårdnad på särskilt boende. Det är dina behov som styr om du blir beviljad särskilt boende, inte en diagnos eller behovens orsak.

Vad innebär särskilt boende?

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till omvårdnad på särskilt boende. På boendet får du dygnet runt hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Du kan bo kvar på boendet livet ut. På boendet finns sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare kommer regelbundet till boendet.

För att flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Väntetiden på plats i särskilt boende varierar över tid. Till vissa boenden är kön längre än till andra. Du kan inte ställa dig i kö till de olika boendena innan du har ett beslut från socialtjänsten. Det är socialtjänsten som tar hand om kön, inte de olika boendena.

Här hittar du mer information och ansökan.

Väntetiden på plats i särskilt boende varierar över tid. Till vissa boenden är kön längre än till andra. Du kan inte ställa dig i kö till de olika boendena innan du har ett beslut från socialtjänsten. Det är socialtjänsten som tar hand om kön, inte de olika boendena.

Hitta särskilt boende Gå till Jämföraren


Rekommendationer vid besök på särskilda boenden

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden slutar den 1 oktober 2020. För att värna om våra äldre och hålla smittan borta, ber vi dig följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att besöken kan göras på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta boendet och hör hur de har format sina rutiner för anpassade besök.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du som besökare kan förhindra smittspridning av covid -19 samt lokala rutiner vid boendena. (PDF-dokument, 580 kB)


Guldkant i vardagen

Guldkanten vänder sig till dig som fyllt 65 år, bor i Nacka och har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Du kan använda dig av Guldkanten en gång per halvår.

Grundtanken med Guldkanten är att ett individuellt önskemål från den äldre ska resultera i en aktivitet utanför hemmet och att hemtjänstutföraren alternativt det särskilda boendet ska ansvara för aktiviteten.

Aktiviteten får gärna ha anknytning till mat, och kan genomföras gruppvis eller individuellt. Det är en ersättning på 500 kronor från Nacka kommun som går till anordnaren för att anordnaren tillsammans med den äldre ska kunna genomföra en aktivitet.

Sidan uppdaterades: