Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående kan få avlösning i hemmet. Det innebär att du får avlastning för att få möjlighet till egna aktiviteter.

Vem kan få avlösning?

Om du vårdar en närstående som har omfattande hjälpbehov på grund av sjukdom eller funktionshinder kan du få hjälp med avlösning. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell prövning av behovet och fattar beslut om omfattning. Avlösningen är kostnadsfri för personer över 65 år.

Hur ansöker jag om avlösning i hemmet?

Här kan du läsa om hur du ansöker om avlösning i hemmet.

Kundval - du väljer själv

Om du beviljas avlösning väljer du själv vilken av de anordnare som kommunen har godkänt som ska utföra insatsen. Alla anordnare finns presenterade i Jämföraren. Du kan också kontakta Äldreenheten för att få mer information om vilka alternativ som finns.

Hitta anordnare av avlösning här Gå till Jämföraren

För dig som inte kan välja

Enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska det alltid finnas ett ickevalsalternativ för den som inte själv eller med hjälp av anhöriga kan göra val av anordnare.

Här kan du läsa om vilka anordnare som finns för dig som inte kan välja själv

Sidan uppdaterades: