Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier.

Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för skolpeng/programpeng utomlands innan du gör din ansökan. Klicka på den orange knappen nedan för att läsa och/eller ladda ner dokumentet med Nacka kommuns riktlinje för skolpeng utomlands.

Riktlinje för skolpeng utomlands Klicka här för att läsa eller ladda ner


Information om ansökan hittar du i blocken nedan:

Ansökan skolpeng utomlands

Ansökningsperiod

En komplett ansökan om skolpeng utomlands ska ha kommit in till utbildningsenheten senast den 31 maj för start från höstterminen och 31 oktober för vårterminen. Om ansökan kommer in senare än dessa datum kommer den att avslås.

Krav på den utländska utbildningen

Ansökan görs online

Ansökan görs via ett digitalt formulär som du når via länken nedan.

Länk till webbformulär Skolpeng/Programpeng utomlands

Ansök om byte av skola

När eleven antagits till den utländska skolan ansvarar vårdnadshavaren för att ansöka om byte av skola för eleven.

Grundskola

Ansök om byte av skola via Nacka kommuns e-tjänst. Välj enheten "Skola utanför Nacka".

Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg


Gymnasieskola

Vårdnadshavare för omyndig gymnasieelev kontaktar den nuvarande gymnasieskolan och begär att eleven blir utskriven därifrån. Myndig elev kontaktar själv skolan.

Vad händer sedan?

När ansökan har kommit in gör utbildningsenheten en bedömning om elevens studier utomlands berättigar till att betala ut skolpengen eller programpengen till den aktuella skolan.

  • Om svaret är nej får vårdnadshavaren ett mejl med beslut om avslag.
  • Om svaret är ja upprättar Nacka kommun ett kontrakt med skolan.

När den utländska skolan har godkänt och skickat tillbaka kontraktet till utbildningsenheten kan ansökan godkännas. Vårdnadshavaren får ett mejl från utbildningsenheten i Nacka kommun med beslut om godkännande.

Information om utbetalning

Utbetalning av skolpeng görs

  • en gång per termin
  • från utbildningsenheten till skolan - inte till privatperson,
  • endast till skolor som skrivit kontrakt med utbildningsenheten.

Om vårdnadshavarna har betalt terminsavgift till skolan ska skolan minska alternativt betala tillbaka vårdnadshavarens avgift med motsvarande summa som Nacka betalar i skolpeng/programpeng.

Sidan uppdaterades: