Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Dibber International school Nacka läggs ner 2023

Huvudmannen Dibber har beslutat att avveckla grundskolan Dibber International school Nacka. Skolan kommer att stängas efter vårterminens slut, den 12 juni 2023.

Nackas nior fortsätter hålla en hög kunskapsnivå

Slutbetygen i årskurs 9 fortsätter vara höga i Nackas grundskolor. 95 procent av eleverna som gick ut nian våren 2022 uppnådde gymnasiebehörighet och 90 procent hade godkänt betyg i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde var 267 meritvärdespoäng, vilket motsvarar mer än C i samtliga 17 ämnen. Det visar Skolverkets statistik som omfattar såväl fristående som kommunala grundskolor.

Vad gör Nackas elever efter gymnasieskolan?

Utbildningsenheten har använt nationell statistik för att studera hur stor andel av Nackas avgångselever som arbetar eller studerar efter gymnasieexamen. I studien görs jämförelser med Stockholms län och riket.

Sidan uppdaterades: