Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Ansök till Teach for Sweden senast den 16 mars

Några få platser kvar – ansök till Teach for Sweden senast den 16 mars!

Kvalitetsanalys 2022: God kvalitet men utvecklingsområden finns

Utbildningsenheten sammanställer på uppdrag av utbildningsnämnden och nämnden för arbete och försörjning årligen en kvalitetsanalys med barnen och eleverna i fokus. Den samlade bilden är generellt sett fortsatt mycket god, men det finns områden att utveckla.

Nackas hantering av långvarig skolfrånvaro har granskats

De förtroendevalda revisorerna har låtit revisions- och konsultföretaget EY granska kommunstyrelsens och utbildningsnämndens arbete med långvarig skolfrånvaro. Revisorernas sammanfattande slutsats är att arbetet med långvarig skolfrånvaro delvis är ändamålsenligt.

Sidan uppdaterades: