Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Start

Bygga, bo och miljö

De flesta länkarna här går till sidor som beskriver momenten när du ska utnyttja tjänsten, steg för steg. Blanketter eller e-tjänster finns på de sidorna.

Bygga och bo:


Miljö och hälsa:


Övrigt

Nacka vatten och avfall AB

Samtliga e-tjänster och självservice för VA och avfall

 • Vattenavläsning
 • Abonnemang VA och avfall
 • Matavfall - ansökan
 • Köksavfallskvarn - ansökan
 • Anlägga enskilt avlopp
 • Ansluta till kommunalt vatten och avlopp
 • Trädgårdsavfall - beställa hämtning
 • Latrin - beställa hämtning
 • Slamtömning
 • Egen dricksvattenbrunn - ansöka om tillståndSidan uppdaterades: