Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Bygga, bo och miljö

De flesta länkarna här går till sidor som beskriver momenten när du ska utnyttja tjänsten, steg för steg. Blanketter eller e-tjänster finns på de sidorna.

Bygga och bo:


Miljö och hälsa:


Övrigt

Nacka vatten och avfall AB

Samtliga e-tjänster och självservice för VA och avfall

 • Vattenavläsning
 • Abonnemang VA och avfall
 • Matavfall - ansökan
 • Köksavfallskvarn - ansökan
 • Anlägga enskilt avlopp
 • Ansluta till kommunalt vatten och avlopp
 • Trädgårdsavfall - beställa hämtning
 • Latrin - beställa hämtning
 • Slamtömning
 • Egen dricksvattenbrunn - ansöka om tillståndSidan uppdaterades: