Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

Omsorg på obekväm tid

Har du ett arbete med obekväma arbetstider? Är ditt barn i ålder 1-13* år? Då kan du ansöka om omsorg under obekväm tid. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker och vad som krävs.

Nacka kommun erbjuder omsorg dygnet runt för barn i åldern 1-13* år. Omsorg på obekväm tid vänder sig till familjer som på grund av sitt arbete har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen ges i barnets hem av en person som anställs av Nacka kommun.

Du kan ansöka om omsorg på obekväm tid om du:

 • har ett barn som är i åldern 1-13* år och du arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter/helger och inte har några möjligheter att ordna omsorg för ditt barn.
 • är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller
 • är sammanboende och ni arbetar på obekväm arbetstid samtidigt. Med sammanboende menar vi alla personer över 18 år som bor och/eller är folkbokförda på samma adress.

*till och med juni månad det år barnet fyller 13 år.

Öppettider och vistelsetid

 • Vardagar 06.30-18.00 går barnet på sin förskola/sitt fritidshem
 • Omsorg på obekväm tid vardagar ges kvällar och nätter klockan 18.00-06.30 och dygnet runt på helger.
 • Barnets omsorgstid utgår från arbetstid (inklusive sömn efter nattarbete) plus restid för de vuxna i hushållet..

Vid sjukdom

Du kan inte ha omsorg på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka.

Vid föräldraledighet

Vårdnadshavare som är föräldralediga för vård av annat barn har under föräldraledigheten inte rätt till omsorg på obekväm tid. Om behov av omsorg på obekväm tid är aktuellt efter föräldraledigheten gör du en ny ansökan

Avgift för omsorgen

Din avgift beräknas på den sammanräknade vistelsetiden för ditt barns ordinarie verksamhet plus omsorg på obekväm tid enligt gällande regler. Maxtaxans regler gäller även för omsorg på obekväm tid.
Läs mer om avgifter

Så här ansöker du

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Länk till webbformuläret där du gör din ansökan

Med ansökan ska bifogas:

 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsschema som är undertecknat och styrkt av arbetsgivaren

Om det finns mer än en vuxen i hushållet ska ni i er ansökan lämna in var sitt skriftligt intyg och schema från respektive arbetsgivare.

Observera att handläggningstiden är cirka 3-4 veckor och att det inte är möjligt att göra en retroaktiv ansökan. Längre handläggningstid kan förekomma under sommarmånaderna juni-augusti.

Här kan du ta del av de fullständiga reglerna för omsorg på obekväm tid (PDF-dokument, 113 kB)

Vem sköter om mitt barn?

Om din ansökan om omsorg på obekväm tid blir beviljad får du ett beslut från utbildningsenheten på Nacka kommun. Sedan anställer ett företag den person som ska ta hand om ditt/dina barn. Företaget är upphandlat av Nacka kommun för att anställa personer för omsorg på obekväm tid.

För att en person ska kunna bli anställd av företaget gäller bland annat följande krav:

 • Personen måste ha fyllt 18 år.
 • Personen ska ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt ha passat barn i åldersgruppen 1-13 år.
 • Personen måste visa utdrag ur Belastningsregistret 442.5 innan anställning. Utdraget beställs via polismyndighetens hemsida.
 • Personen får inte vara folkbokförd på samma adress som du eller barnet.
 • Personen ska kunna kommunicera på svenska.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta utbildningsenheten:

Profilbild saknas

Sara Countakis

Samordnare

08-718 51 83

Sidan uppdaterades: