Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Försäkring

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF. Det innebär att alla kommunens verksamheter och bolag omfattas av försäkringen. Även personer som kommunen har ansvar för eller uttryckligen åtagit sig att försäkra omfattas av försäkringen inom ramen för övriga villkor, som exempelvis arbetstagare, förtroendevalda, elever och andra personer under utbildning, samt för vårdtagare som vistas på institution eller särskilt hem. Här hittar du information om försäkringarna samt villkoren för försäkringarna.

Olycksfallsförsäkring

Nacka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB som gäller för elever, barn och ungdomar upp till gymnasiet som är folkbokförda i Nacka kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och under årets alla dagar, även under fritid och lov.

Försäkringen är giltig även för barn- och ungdomar, som är folkbokförda i andra kommuner, när de reser till och från förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet som bedrivs inom Nacka kommun. Dessutom gäller försäkringen under verksamhetstid för den gruppen.

Försäkringen gäller också för personer med myndighetsbeslut och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Försäkringen gäller också för vuxenstuderande under verksamhetstid.

Se vidare information om villkor här.

Vad är en olycksfallsskada?

Olycksfallsskada är en skada som en person ådragit sig genom en plötslig och oförutsedd händelse, till exempel:

 • Benbrott
 • Skärskador
 • Brännskador
 • Ögonskador

eller andra typer av fysiska skador som orsakats av en olycka.

Ersättning

Försäkringen ger ersättning för exempelvis:

 • Läkarkostnader
 • Medicinkostnader
 • Sveda och värk
 • Ersättning vid invaliditet
 • Tandskadekostnader
 • Föremål som tillhör person som skadas i samband med olycksfallet (endast om personskadan lett till vård på sjukhus)

Spara alltid kvitton på kostnader som uppkommit i samband med ett olycksfall samt andra handlingar som kan vara viktiga för hanteringen av ditt ärende.

Skadeanmälan

För att anmäla en olycksfallsskada, klicka här. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringsfrågor

Vid frågor om Nacka kommuns försäkringar kontakta SRF AB.

E-post: info@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40 helgfria vardagar klockan 9-16

Sidan uppdaterades: