Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Omsorg & stöd

Trainee: En bra start på yrkeslivet som socionom

Arbetet inom socialtjänsten är spännande och utvecklande och ger dig möjlighet att göra stor skillnad i många människors liv. Vårt traineeprogram är ett samarbete mellan Nacka, Huddinge och Tyresö och går under namnet "Huddingetrainee: Socionom". Välkommen till oss!

Trainee i Nacka–Huddinge–Tyresö

Arbetet inom socialtjänsten är spännande och utvecklande och ger dig möjlighet att göra stor skillnad i många människors liv. Men det är också ett utmanande arbete som kräver både teoretiska kunskaper och en hel del praktiska färdigheter.

Nacka, Huddinge och Tyresö kommuner erbjuder tillsammans ett gemensamt traineeprogram som ger dig en bra start på yrkeslivet. Programmet går under namnet "Huddingetrainee: Socionom".

Traineeprogram för VFU-studenter

Programmet ger dig kunskap i hur lagstiftningen omsätts i praktik och förbereder dig på de möten som du kommer att ha med människor som befinner sig i svåra situationer. Till skillnad från många andra traineeprogram startar vårt program redan under din utbildning.

Verksamhetsnära handledning

Syftet med traineeprogrammet är att du som student ska få ut så mycket som möjligt av din verksamhetsförlagda utbildning i form av värdefulla upplevelser och kontakter, men också genom vidareutbildning och coachning. Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning kan du söka traineeanställning hos oss, då vi fortsätter att stötta dig med verksamhetsnära utbildning och handledning. Läs mer om det längre ner på sidan.

Handledare och koordinator

Traineeprogrammet startar i och med din verksamhetsförlagda utbildning som ingår i din utbildning. Du får en handledare och kommer regelbundet ha kontakt med vår koordinator som ser till att du trivs och får ut det du vill av din verksamhetsförlagda utbildning.

Studentgruppen

Som antagen till traineeprogrammet tillhör du en grupp studenter från flera olika högskolor. Ni följs åt under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden och kommer att ha handledda gruppträffar tillsammans, göra studiebesök i andra verksamheter och erbjudas intressanta utbildningsdagar.

Traineeanställning

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning kan du söka till nästa steg i vårt traineeprogram och få en traineeanställning hos oss.

Tillsammans med dig och din handledare utvärderar vi din verksamhetsförlagda utbildningsperiod och beslutar om en eventuell traineeanställning.

Anställningen

  • 20 procents arbetstid
  • 1 dag/vecka hela läsåret
  • Marknadsmässig lön
  • Schemat anpassas efter tentaperioder och schemalagd undervisning

Mentor

Allt handlar inte om praktiskt arbete under traineeprogrammet, du kommer också genomgå en personlig process där du kan behöva någon som stöttar dig i din yrkesutveckling. Därför får du en egen mentor. Samtalen med mentorn ger dig utrymme att bolla funderingar kring din yrkesidentitet och etiska dilemman.

Traineetiden innebär en flexibel anställning med fokus på din inlärningsprocess och fördjupad utveckling i yrkesrollen.

Målet är att du efter din traineeanställning fått värdefull erfarenhet av socialtjänstens arbete och att du är fortsatt anställd hos oss.

Exempel på upplägg

Klicka för att se exempel på traineeprogrammets upplägg (PDF-dokument, 270 kB)

Din ansökan till traineeprogrammet

Du som utbildar dig till socionom och ska ut på verksamhetsförlagd utbildning kan söka till vårt traineeprogram.

Vi träffar alla sökande för en intervju.

Maila din ansökan till

VFU-ansokan@huddinge.se

Bifoga dessa dokument

  • Personligt brev där du berättar varför du vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss och om du är intresserad av någon speciell arbetsplats eller arbetsuppgift.
  • CV
  • Studieintyg
  • Referenser

Programmet firar 10 år

Traineeprogrammet är ett etablerat samarbete mellan Nacka kommun, Huddinge kommun och Tyresö kommun. Under 2024 firar vi 10 år i samarbete!
Vi samverkar för att ge våra studenter en genomtänkt introduktion till yrkeslivet och praktisk erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten. Vår förhoppning är att kunna erbjuda en anställning till programmets traineer.

Kontakta oss

Olga Edmark, koordinator
Telefon: 08-535 380 59
E-post: olga.edmark@huddinge.se

trainee-kontor.jpg

Sidan uppdaterades: