Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Idrottsanläggningar i Nacka - Så planerar vi för framtiden

När Nackaborna blir fler satsar vi också på idrotten. Nya anläggningar, planer och hallar byggs. I framtidens Nacka kommer idrotten ha samma självklara plats som idag.

Vi bygger många nya anläggningar. Dessutom rustar vi upp och stärker kapaciteten på de anläggningar som finns idag, bland annat genom att lägga konstgräs på flera fotbollsplaner och ersätta gamla och slitna is- och simhallar med nya moderna.

När Nacka växer måste idrotten hänga med

Idrotten är en del i stadsplaneringen. Men precis som att hus, vägar, affärer, arbetsplatser ibland behöver flyttas runt för att skapa en optimal mix, behöver också idrottsanläggningar göra det. Därför kommer flera idrottsanläggningar att behöva rivas och byggas upp igen under de närmaste åren. I vissa fall kommer förutsättningarna förändras, till exempel anläggningar flyttas, men sett till helheten kommer förutsättningarna för idrott att bli bättre.

Den långsiktiga planeringen av nya idrottsanläggningar syftar till att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och hur intresset för olika idrotter utvecklas över tid.

Ambitionen är att nya hallar och planer ska stå klara innan befintliga rivs

I vissa fall kommer temporära ersättningshallar att uppföras när ny anläggning ska byggas på samma plats, till exempel Näckenbadet. De flesta sporthallar vi bygger nu är fullstora, det vill säga att de har ett spelmått på 20x40 meter. En gymnastiksal har måtten 10x20 meter, så kapaciteten blir väsentligt större med de nya sporthallarna.

Denna sida uppdateras löpande

Nya objekt kan tillkomma och gamla kan tas bort, tidsprognoser kan ändras. Att vi utreder innebär att vi undersöker förutsättningarna för att bygga. Att anlägga nya fotbollsplaner och hallar kräver ett noggrant arbete. Det är många olika intressen som måste beaktas när man bygger nytt. Bland annat måste en mängd utredningar göras vad gäller markförutsättningar, miljö, djurliv, kulturminnesvård och trafiksituation. Ibland krävs också strandskyddsdispens.

Sporthallar

Nya sporthallar

 • Multihall i Fisksätra, nuvarande sporthall kompletteras med utökade ytor för friidrott, basket, kampsport, styrketräning, dans/gruppträning, streetyta och fritidsgård (prognos 2024) Läs mer om Multihallen
 • Ektorps sporthall, Sicklön, ersätter gymnastiksal, fastighetsägare Hemsö (prognos 2025) Läs mer om nya Ektorps sporthall här

Befintliga sporthallar som kommer att ersättas med nya anläggningar

 • Järlahöjden, Sicklaön, två sporthallar och två gymnastiksalar ersätts med tre sporthallar (prognos 2026-2030) Läs mer om projektet Järlahöjden här
 • Järla sporthall, Värmdövägen Sicklaön (prognos 2035)

Nya sporthallar som är under utredning

 • Svindersvik, ej fullstor sporthall, Sicklaön, fastighetsägare ALAB (prognos 2027)
 • Vilans sporthall, ersätter gymnastiksal, Henriksdal Sicklön, (prognos 2033)
 • Dalkarlsängen, mindre sporthall, Boo (prognos 2035)

Nya sporthallar som har tagits i bruk

 • Kvarnholmen sporthall, Sicklaön, ej fullstor, fastighetsägare Slättö (2022)
 • Jensen gymnastiksal, Sicklaön, fastighetsägare Stenvalvet (2021)
 • Sigfridsborgs sporthall, Älta, ersatt tidigare gymnastiksal (2022)
 • Boo gårds sporthall, Boo, ersatt tidigare gymnastiksal (2022)
 • Stavsborgs sporthall, Älta, en fullstor hall och en halv hall, ersatt tidigare sporthall, fastighetsägare Hemsö (2023)

Simhallar

Ny simhall

Befintliga simhallar som ersätts med nya anläggningar

Fotboll

Nya fotbollsplaner som är under utredning

 • Två 11-spelarplaner i Källtorp intill Hellasgården Läs mer om 11-spelarplanen i Källtorp
 • Två 11-spelarplaner i Ramsmora, Boo - Kummelnäs Läs mer om 11-spelarplanen i Ramsmora
 • 11-spelarplan Porsmossen, Boo (vilande)
 • 7-spelarplan Sickla Plania (prognos 2025)
 • 7-spelplan Järlahöjden, Sicklaön (prognos 2026-2030)
 • 5-spelarplan planeras bli en 7-spelarplan vid Vilans skola Henriksdal, Sicklaön (prognos 2033)
 • 7-spelarplan Bergs gård, Sicklaön, (prognos 2040)

Befintliga fotbollsplaner som ska ersättas i samma område med nya anläggningar

 • Två 11-spelarplaner Järlahöjden, Sicklaön, (prognos: vilande)
 • 7-spelarplan Sicklavallen, (prognos 2025)

Nya fotbollsplaner som har tagits i bruk

 • 5-spelarplan på Kvarnholmen, Sicklaön, fastighetsägare Slättö (2021)
 • 7-spelarplan Sågtorp, Boo, fastighetsägare Hemsö (2022)
 • 5-spelarplan i Tattby (2023)

Ishallar

Befintliga ishallar- som ersätts med nya anläggningar

 • Två ishallar, Järlahöjden, Sicklaön (utreds, prognos 2026-2030)

Ny ishall under utredning

 • Ishall

Ridhus

Nytt ridhus och stall, ersätter tidigare

Ponnyridhus – ny anläggning

 • Ponnyridhus, Velamsund, Boo, (prognos 2024-2025)

Sidan uppdaterades: