Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om boende och miljö

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

Förseningar i sophämtningen väntas i veckan

Förseningar i sophämtningen väntas under veckan till följd av all snö. Underlätta för Nackas sophämtare genom att skotta och sanda runt dina kärl. Borsta även bort snö från kärllocket. Nackas kretsloppscentraler håller öppet som vanligt. Läs mer om vad du kan göra för att underlätta för sophämtningen här.

Dags att nominera till Nackas miljöpris

Fram till den 30 november har du möjlighet att nominera till Nackas miljöpris 2022. För sjunde året i rad arrangeras denna utmärkelse där en person, organisation eller grupp kan nomineras. Priset går till den initiativtagare som gjort en värdefull insats som bidragit till att uppfylla något av Nackas lokala miljömål.

Sidan uppdaterades: