Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om boende och miljö

Besök den mobila kretsloppscentralen i helgen

I helgen den 2-3 december kör vi årets sista tur med den mobila kretsloppscentralen. Här kan du lämna smått grovavfall och elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Välkommen!

Årets Cirkulativ - ett nytt pris inom cirkulär ekonomi

I Nacka tar vi betydande steg mot en hållbar utveckling. Genom ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun introduceras det prestigefyllda priset Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris, för första gången på Nacka Företagarträff 2024.

Ett viktigt steg för renare och tystare transporter när Nacka bygger stad

Nacka kommun med samarbetspartners, tar ett viktigt steg för att minska klimatutsläppen genom att inkludera en el-schaktbil i byggandet av Nacka stad. El-schaktbilen är helt ny i sitt slag och har en batterikapacitet som klarar av en hel arbetsdag på en enda laddning.

Sidan uppdaterades: