Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kommun & politik

Delta och påverka

Det finns flera sätt att delta och påverka Nacka kommuns verksamhet och de beslut som fattas.

Delta i val och folkomröstningar

Kommunens politiker fattar hela tiden beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator och parker ska utformas. Ett sätt att påverka Nacka kommuns verksamhet är att rösta i det allmänna valet och därmed vara med och välja de politiker som styr kommunen. Läs mer om val och folkomröstningar här

Lämna medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag till en nämnd från en eller flera personer som är folkbokförda i Nacka kommun. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Hur skriver du ett medborgarförslag?

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

  • vara skriftligt,
  • innehålla namn, mejladress och telefonnummer till den eller dem som lämnat förslaget så att vi enkelt kan ta kontakt,
  • vara märkt ”Medborgarförslag om”,
  • innehålla ett konkret förslag som nämnden kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag.

”Medborgarförslag mejlas till registrator@nacka.se. Du kan också skicka in ett brev till: Nacka kommun 131 81 Nacka. Skriv ”Medborgarförslag om…” så hittar förslaget fram till rätt nämnd.

Vad händer efter att medborgarförslaget skickats in?

När ett medborgarförslag kommer in ska det anmälas på nästkommande sammanträde hos den nämnd som fått förslaget. Ansvarig direktör tar ställning till om och hur mycket utredning som behöver göras med anledning av förslaget. Om nämnden behandlar ditt förslag på ett öppet sammanträde får du komma till nämnden om du vill och argumentera för ditt förslag.

Ta del av beslutsunderlag och var med på kommunfullmäktiges sammanträden

Alla handlingar som ligger till grund för de politiska besluten är offentliga och finns på Nacka.se.
Protokoll och beslutsunderlag

Du är alltid välkommen att vara med och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset. Sammanträdena sänds live på webben och du kan även se filmen i efterhand. Nacka lokalradio sänder också sammanträdet.
Kommunfullmäktige via webb-TV

Kontakta en politiker

Lista över förtroendevalda/politiker i Nacka kommun.

Läs mer

Hur fungerar den politiska processen steg-för-steg om du som Nackabo hör av dig till oss med ett förslag? Vilka handlingar är offentliga och hur gör man för att överklaga beslut?
Läs om insyn, offentliga handlingar och hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: