Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kommun & politik

Delta och påverka

Det finns flera sätt att delta och påverka Nacka kommuns verksamhet och de beslut som fattas.

Var med och forma kommande generationers Nacka

Framtidsdialog Nacka är en möjlighet att ta del av era tankar och förhoppningar om framtidens Nacka. Insikterna som vi tillsammans formar kommer ligga som förslag till inriktning för kommunens långsiktiga utveckling.

Här kan du delta i framtidsdialog Nacka.

Felanmälan, frågor och synpunkter

Nacka kommun tar gärna emot dina frågor och synpunkter som en hjälp att förbättra och utveckla vår verksamhet. Vårt mål är att ta hand om frågor och synpunkter så snabbt som möjligt och att rätta till eventuella fel som har uppstått.

Här kan du läsa mer om felanmälan och hur du skickar in frågor eller synpunkter.

Lämna medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens ansvarsområde. Ett medborgarförslag kan lämnas av en eller flera personer som är folkbokförda i Nacka kommun. Företag, föreningar eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vilka kriterier finns för medborgarförslag?

Medborgarförslaget ska

  • vara skriftligt, innehålla namn, adress och kontaktuppgifter till förslagsställaren.
  • innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till och en motivering till förslaget. Ett medborgarförslag handlar med andra ord inte om synpunkter eller en felanmälan.
  • avse ett förslag om att införa eller utveckla något som ligger inom ramen för kommunens befogenhet och ansvarsområde. Med detta menas att förslaget inte ska avse en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
  • inte avse ett förslag som redan har lagts och beretts i närtid, eller om ett politiskt beslut fattats i frågan under de senaste 6 månaderna
  • inte innehålla odemokratiskt, diskriminerande innehåll och inte heller strida mot svensk lag eller annan författning
  • inte beröra myndighetsutövning mot enskild person, avse enskilt föreningsbidrag eller bidrag till enskild organisation. Med detta menas exempelvis att förslaget inte ska avse bygglov, biståndsbeslut eller liknande.

Hur lämnar jag ett medborgarförslag?

Kommunen har en e-tjänst för medborgarförslag som du kan använda för att enkelt lämna dina förslag. Du kan välja att logga in med BankID eller utan.

Här når du e-tjänsten för medborgarförslag med BankID.

Här når du e-tjänsten utan BankID.

Vad händer när medborgarförslaget skickas in?

Det första som sker är att förslaget diarieförs i kommunen. Du får då en bekräftelse på att förslaget kommit in. Därefter fördelas förslaget till den nämnd som ansvarar för din fråga. Du kommer också få information om vilken handläggare som kommer utreda ditt förslag. Handläggararen undersöker att förslaget uppfyller kriterierna för medborgarförslag och sätter igång en utredning. När detta arbete är klart är det dags för den ansvariga nämnden att fatta beslut. Som underlag till beslut tas det fram en så kallad tjänsteskrivelse. När nämnden sedan fattat sitt beslut får du information av handläggaren om detta.

Handläggningstiden för ett medborgarförslag kan variera beroende på vad förslaget handlar om. Det beror även på hur ofta den nämnd som ska besluta om förslaget sammanträder. Den totala handläggningstiden brukar som regel ofta ta minst två månader.

Delta i val och folkomröstningar

Kommunens politiker fattar hela tiden beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator och parker ska utformas. Ett sätt att påverka Nacka kommuns verksamhet är att rösta i det allmänna valet och därmed vara med och välja de politiker som styr kommunen. Läs mer om val och folkomröstningar här

Ta del av beslutsunderlag och var med på kommunfullmäktiges sammanträden

Alla handlingar som ligger till grund för de politiska besluten är offentliga och finns på Nacka.se.
Protokoll och beslutsunderlag

Du är alltid välkommen att vara med och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset. Sammanträdena sänds live på webben och du kan även se filmen i efterhand. Nacka lokalradio sänder också sammanträdet.
Kommunfullmäktige via webb-TV

Kontakta en politiker

Lista över förtroendevalda/politiker i Nacka kommun.

Läs mer

Hur fungerar den politiska processen steg-för-steg om du som Nackabo hör av dig till oss med ett förslag? Vilka handlingar är offentliga och hur gör man för att överklaga beslut?
Läs om insyn, offentliga handlingar och hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: