Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Kommun och politik

Vår vision är öppenhet och mångfald och vår ambition är att vara bäst på att vara kommun! Tillsammans ska vi göra Nacka till en attraktiv plats att leva, verka och vistas på!

Nyheter

Nacka kommun publicerar krisbroschyr

Nu finns broschyren Om krisen kommer till Nacka – var förberedd! digitalt och för nedladdning på nacka.se. Innehållet är ett stöd till alla i Nacka som vill bli bättre på krisberedskap och ger viktig information om vad som gäller lokalt vid en samhällskris. Broschyren är en del av kommunens satsning för att vi tillsammans ska vara så förberedda som möjligt om det uppstår en allvarlig samhällskris i Nacka.

Stark ekonomi trots konjunktur och inflation

På grund av konjunktur och inflation har kommunen sålt mindre mark, haft lägre intäkter från exploateringsmark och haft högre pensionskostnader. Med anledning av dessa jämförelsestörande poster visar bokslutet för januari-april ett sämre resultat än vad kommunfullmäktige budgeterat för. Trots detta visar nämnderna sammantaget ett överskott och att kommunens ekonomi är stark.

Europaparlamentsval 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta från och med den 22 maj 2024.

Sidan uppdaterades: