Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Anslagstavla, officiell

Det här är Nacka kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Nacka kommuns officiella anslagstavla enbart på nacka.se. Adressen är www.nacka.se/anslagstavla.

Kungörelser, underrättelser om granskning

Underrättelse om granskning - Rösunda 43:2

Detaljplan för fastigheten Rösunda 43:2, Svartviksringen 7 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om granskning - Älta 30:5

Detaljplan för Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3 i Älta, Nacka kommun

Underrättelse om granskning - Solsidan 55:10 och 55:11

Detaljplan för Dragarstigen 2 och 4 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: