Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anslagstavla, officiell

Det här är Nacka kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Nacka kommuns officiella anslagstavla enbart på nacka.se. Adressen är www.nacka.se/anslagstavla.

Kungörelser, underrättelser om granskning

Kungörelse om samråd

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen, Nacka kommun

Kungörelse om flyttade fordon

Underrättelse om antagande

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo, Nacka kommun

Kungörelse bygglov Velamsund 1:1

Sidan uppdaterades: