Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anslagstavla, officiell

Det här är Nacka kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Nacka kommuns officiella anslagstavla enbart på nacka.se. Adressen är www.nacka.se/anslagstavla.

Kungörelser, underrättelser om granskning

Underrättelse om antagen detaljplan

Detaljplan för fastigheten Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7 i Saltsjöbaden

Underrättelse om antagen detaljplan

Ändring av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP 560), Nacka kommun

Underrättelse om antagen detaljplan

Ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B) i Boo (DP 536), Nacka kommun

Kungörelse om flyttade fordon

Sidan uppdaterades: