Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Anslagstavla, officiell

Det här är Nacka kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Nacka kommuns officiella anslagstavla enbart på nacka.se. Adressen är www.nacka.se/anslagstavla.

Kungörelser, underrättelser om granskning

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Volten, Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Ändring av del av stadsplan 180, fastigheten Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Underrättelse om granskning 2

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Upphävande av delar av överlappande detaljplaner inom planerat naturreservat för Skarpnäs i Boo, Nacka kommun

Sidan uppdaterades: