Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anslagstavla, officiell

Det här är Nacka kommuns officiella anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Nacka kommuns officiella anslagstavla enbart på nacka.se. Adressen är www.nacka.se/anslagstavla.

Kungörelser, underrättelser om granskning

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Hjortängen, fastigheterna Tollare 6:1 m.fl., i Boo, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Ändring av detaljplan 71 och detaljplan 475, för fastigheten Bo 28:4, Värmdövägen 746 i Boo, Nacka kommun

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:166 m.fl, Boo kyrkväg i Boo, Nacka kommun

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Sicklaön 12:126, Kungsborgsbacken 3 på Sicklaön, Nacka kommun

Underrättelse om antagande

Ändring av stadsplan S36 för fastighet Sicklaön 143:1 på Sicklaön, Nacka kommun

Kungörelse bygglov

Sidan uppdaterades: