Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Sandupptagningen pågår för fullt i kommunen

Årets sandupptagning är i full gång efter den snörika och extra sandiga vintern. Det är över 35 olika maskiner inblandade i de olika stegen i arbetet och nytt för i år är att ett helt eldrivet sopningsfordon tagits i bruk, som en del i kommunens omställning till fossilfria transporter och arbete för minskad miljöpåverkan.

Skyddsåtgärder för biologisk mångfald och hållbarhet i Orminge

I Orminge centrum fortsätter utvecklingen med planerna på bostäder och en vårdinrättning som tar plats i området söder om sjön Sarvträsk. För att skydda sumpskogen strax bredvid, och dess arter har en omfattande plan för miljöarbete och biologisk mångfald tagits fram.

Uppskjutet samråd för detaljplanen Nya Nacka Forum

Efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 10 april blir inte den planerade samrådstiden under våren för detaljplanen Nya Nacka Forum av. Anledningen är att nämnden bland annat beslutat att de föreslagna byggnaderna ska vara lägre.

Sidan uppdaterades: