Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Nu har Skurubron öppnat

I natt öppnade den nya Skurubron för trafik i östlig riktning. Bron öppnar i två etapper och detta är den första. Den västra riktningen öppnar under sommaren. Den nya bron skapar en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet.

Så planerar vi för träd och grönska längs Värmdövägen

Värmdövägens nya utformning är gestaltad med breda gång- och cykelvägar, träd och grönska men utformningen tar också hänsyn till områdenas karaktär och historiska influenser längs vägen.

Arbetet vid reningsanläggningen i Kyrkviken når slutfasen

Arbetena med reningsanläggningen i Kyrkviken är nästan klara. Under våren har reningsanläggningen färdigställts och nu återstår finplaneringen runt kammarbrunnen som har grävts ner i marken.

Sidan uppdaterades: