Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommuns organisation

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

I de politiska organen (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder) sitter förtroendevalda politiker som genom val fått i uppdrag av Nackaborna att styra kommunen under fyra år. Deras uppgift att sätta mål för vad kommunen ska uppnå, prioritera och fördela pengar samt följa upp mål och resultat.
Läs mer om kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret består av stadsdirektören och de direktörer som stadsdirektören bedömer behövs för strategisk, övergripande styrning och ledning.
Läs mer om stadsledningskontoret.

Enheter

Myndighets- och huvudmannaenheterna tar fram underlag för beslut, följer upp verksamheten utifrån de mål som är satta samt tar myndighetsbeslut på delegation från nämnderna.

Stödenheterna arbetar med de funktioner som behövs för att organisationen ska fungera som helhet, till exempel löneadministration, in- och utbetalningar och gemensamma IT-system. Alla enheter A-Ö

Klicka på bilden för att se den i större format.

Bilden över organisationen som pdf. (PDF-dokument, 190 kB)

Kommunal produktion

Den kommunala produktionen av välfärdstjänster är indelade i två områden, Välfärd skola och Välfärd samhällsservice:

  • Välfärd skola driver verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasium och barn- och elevhälsa.
  • Välfärd samhällsservice ansvarar för den kommunala driften av äldreomsorg, kulturverksamhet, arbets- och fritidsverksamhet, idrottsdrift, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala bolag

Nacka finns fyra kommunala bolag med egen verksamhet. Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Ett femte bolag, Nacka Stadshus AB, har till uppgift att äga och förvalta de fyra bolagen.

Läs mer om de kommunala bolagen

Styrning och ledning genom processer

Processerna skär på olika sätt genom kommunens organisation och omvärlden. En person som arbetar på en enhet i kommunens organisation utför ofta arbete inom flera processer.

Läs mer om Nacka kommuns processtyrning här

Sidan uppdaterades: