Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Omsorg & stöd

Dödsfall och begravning

Borgerlig begravningsakt är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer.

Borgerlig begravning genomförs om detta var den avlidnes önskan. Det finns inga bestämmelser om hur en sådan begravning ska utformas eller vem som får förrätta den.

Borgerlig begravningsförrättare

Nacka kommun har inga borgerliga begravningsförrättare och förmedlar inte heller denna tjänst.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud

Sedan stat och kyrka skiljts åt har Länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Besök Länsstyrelsens webbplats för att hitta mer information och kontaktuppgifter.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets hemsida.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av så kallad dödsboanmälan. I dödsboet får det då inte ingå fast egendom eller tomträtt. Det är socialtjänsten i den avlidnes hemkommun som prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Ansökan om dödsboanmälan Blankett för utskrift


Information till dig som ansöker om dödsboanmälan (PDF-dokument, 151 kB)

Har du frågor, kontakta dödsbohandläggare, tfn: 08-718 80 00. Eller mejla din till: dodsboanmalan@nacka.se

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet reserveras till begravningskostnader. Om det saknas tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader hos socialtjänsten.

Ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Blankett för utskrift.


Information till dig som ansöker om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader (PDF-dokument, 151 kB)

För att få mer information om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader vänder du dig till Socialtjänsten på 08-718 80 00. Eller mejla din fråga till: dodsboanmalan@nacka.se

mer information:

Skatteverket bouppteckning

Efterlevandeguiden

Sidan uppdaterades: