Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222

Boende i Nacka strand och Jarlaberg kommer att få en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området.

I Jarlaberg och Nacka strand planeras för bostadskvarter med plats för grönska, butiker och restauranger. Det blir lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss och den kommande tunnelbanestationen Nacka ligger en kort promenad bort. Det ska också vara lätt att ta sig med bil till och från området.

Lätt att ta sig mellan olika områden

Det ska vara lätt att ta sig mellan olika områden i Nacka och hösten 2021 bygger Nacka kommun en förbindelseväg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Under hela arbetet med att bygga vägen kommer Skönviksvägen att vara öppen för biltrafik, gående och cyklister. Vägen är klar under 2022.

Vägen nyttjas av byggtrafik fram till att trafikplats Skvaltan byggts om

Inledningsvis kommer byggtrafik från utbyggnaden av nya tunnelbanan trafikera vägen. Allmänheten kan börja trafikera vägen när trafikplats Skvaltan är ombyggd Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan.

Ny väg mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan och den framtida dragningen av gång- och cykelbanan:ny_vag_skonviksvagen_670px.jpg

Den nya vägen kommer att säkra en väl fungerande in- och utfart till Jarlaberg och Nacka strand och underlättar särskilt under tiden som bostads- och infrastrukturprojekt pågår där. Vägen kommer även att användas av Region Stockholms byggtrafik medan den nya tunnelbanan byggs.

Gång- och cykelväg vid Skönviksvägen byggs om

Hösten 2021 börjar Nacka kommun att bygga om gång- och cykelvägen som går längs den östra sidan av Skönviksvägen, från Diligensvägen till tunneln under Värmdöleden. Under arbetet leds nuvarande gång- och cykelbana om. Arbetet med att bygga om gång-och cykelvägen ska vara färdigt under 2022.

Läs mer i de politiska handlingarna där beslut om utbyggnad av Skönviksvägens verksamhetsområde togs i kommunstyrelsen den 31 augusti.

Trafikplats Skvaltan byggs ut

Under 2023 planerar Trafikverket att börja bygga ut trafikplats Skvaltan. Den nya vägen från Skönviksvägen får en in- och utfart till väg 222 genom trafikplatsen. Att bygga ut trafikplats Skvaltan är en förberedelse för en kommande ny bytespunkt för kollektivtrafik.

Arbeten med den nya tunnelbanan vid Skvaltan

Region Stockholm bygger ut tunnelbanans Blå linje till Nacka. Läs mer om Region Stockholms aktuella arbeten i Centrala Nacka.

Sidan uppdaterades: