Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny Skurubro

Trafikverket ska bygga en ny Skurubro 15-20 meter söder om den befintliga. Planerad byggstart hösten 2018. Det tar ungefär tre år att bygga den. Efter det ska Trafikverket renovera och bygga om den nuvarande Skurubron för lokal trafik.

Ny Skurubro

Hösten 2018 börjar Trafikverket att bygga den nya Skurubron.

Det är Trafikverket som ansvarar för den nya Skurubron. Du kan läsa om tidplan och aktuellt läge på trafikverkets webbplats.
Trafikverkets webbplats

Avtal med Trafikverket

 • Broavgift

  Nacka kommun har ett avtal med Trafikverket om att finansiera den nya Skurubron via broavgifter.
  Läs avtalet här (PDF-dokument, 665 kB)
 • Genomförandeavtal

  GenomförandeavtaKommunfullmäktige i Nacka godkände ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Nacka kommun den 17 juni 2013. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och Nacka kommun under och efter byggtiden. I avtalet står även att Trafikverket ska bygga om den Skurubro som finns idag när den nya Skurubron är färdigbyggd och sedan överlåta båda de gamla brohalvorna (som den befintliga Skurubron består av) till Nacka kommun, istället för som tidigare sagts bara den ena brohalvan.
  Läs avtalet: Genomförandeavtal (PDF-dokument, 7,8 MB)

Kommunens yttranden om nya Skurubron till Trafikverket

En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att få hög kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den södra brodelens betongkonstruktioner reparerades sommaren 2008. Brons bärighet är inte tillräcklig för tunga transporter, restriktioner har införts.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp upp vid Björknäs. Den nya påfartsrampen blev klar i oktober 2014 och trafiken flyter på bra där tack vare den nya rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för den lokala biltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad.
Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Trafikverket

Eftersom både den befintliga Skurubron och den nya Skurubron tillhör Trafikverket idag, hänvisas många av frågorna dit.

Projektledare, Trafikverket
Åse Wallin

Tfn: 010-123 73 09

-----------------------

Nacka kommun

Kommunen ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till den nya Skurubron. Det är ett komplex projekt med många små lokala vägar, avfarter, påfarter och trafikplatser som ska skapas.

Projektledare, Nacka kommun
Emilie Lindberg
Tfn: 08-718 79 03

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.