Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny Skurubro

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet, 15-20 meter söder om den befintliga Skurubron. Bygget av den nya Skurubron planeras starta under hösten 2018 och beräknas bli klar och öppen för trafik slutet av 2021. När den nya bron är på plats kommer Trafikverket renovera och bygga om den nuvarande Skurubron för lokal trafik.

Ny Skurubro

Det är Trafikverket som ansvarar för bygget av nya Skurubron.

Du kan läsa om tidplan och mer om det aktuella läget på deras webbplats.
Trafikverkets webbplats


DET SENASTE FRÅN TRAFIKVERKET:


Kommunen ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till den nya Skurubron

Nacka kommun har ett tätt samarbete med Trafikverket i deras projekt "Ny Skurubro". Kommunen ansvarar för "detaljplanen" för ny Skurubro och Trafikverket för "vägplanen".

En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den södra brodelens betongkonstruktioner reparerades sommaren 2008. Brons bärighet är inte tillräcklig för tunga transporter, restriktioner har införts.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp upp vid Björknäs. Den nya påfartsrampen blev klar i oktober 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare den nya rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad.
Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Avtal med Trafikverket

 • Broavgift

  Nacka kommun har ett avtal med Trafikverket om att finansiera den nya Skurubron via broavgifter.
  Läs avtalet här (PDF-dokument, 665 kB)
 • Genomförandeavtal

  Kommunfullmäktige i Nacka godkände ett genomförandeavtal mellan Trafikverket och Nacka kommun den 17 juni 2013. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och Nacka kommun under och efter byggtiden.
 • I avtalet står även att Trafikverket ska bygga om den Skurubro som finns idag när den nya Skurubron är färdigbyggd och sedan överlåta båda de gamla brohalvorna (som den befintliga Skurubron består av) till Nacka kommun, istället för som tidigare sagts bara den ena brohalvan.
  Läs avtalet: Genomförandeavtal (PDF-dokument, 7,8 MB)

Kommunens yttranden om nya Skurubron till Trafikverket

Trafikverket

Eftersom både den befintliga Skurubron och den nya Skurubron tillhör Trafikverket idag, hänvisas de flesta av frågorna dit.

Projektledare, Trafikverket
Åse Wallin

Tfn: 010-123 73 09

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.