Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontakta oss

STADSBYGGNADSSERVICE
Stadsbyggnadsservice kan svara på frågor om detaljplaner och andra bestämmelser, pågående stadsbyggnadsprojekt, förutsättningar för att stycka en fastighet, hur en fastighet bildats, vilka inskrivna rättigheter som belastar en fastighet samt frågor om bygglov, kart- och mättjänster. De kan även hjälpa till med utdrag ut fastighetsregistret. Du kan besöka dem i stadshuset eller ta kontakt per telefon eller e-post.

Telefon: 08-718 80 00
E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Läs mer om Stadsbyggnadsservice

Enligt Nacka kommuns policy återkopplar vi ert ärende senast inom 48 timmar.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Frågor om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar.

Vill du ta del av en handling i ett avslutat ärende? Kontakta Stadsbyggnadsservice, se kontaktuppgifter ovan.
Har du ett pågående ärende hos lantmäterimyndigheten? Kontakta i första hand ansvarig handläggare. Om vi inte har möjlighet att svara när du ringer återkommer vi så snart som möjligt (senast inom två arbetsdagar). E-post besvaras vanligen samma dag, vi återkommer senast inom 2 arbetsdagar.

Telefon: 08 – 718 78 66
E-post: fastighetsbildning@nacka.se
Postadress: Nacka kommun, Lantmäterimyndigheten, 131 81 Nacka
Besöksadress: Nacka stadshus, Granitvägen 15

LANTMÄTERIENHETEN
Mät-, kart- och GIS-grupperna, samt frågor om adresser och lägenhetsregistret
Telefon: 08-718 80 00
E-post: lantmateri@nacka.se

BESTÄLLNING AV INSKRIVNINGSHANDLINGAR
Inskrivningshandlingar, avtalsservitut, lagfarter mm, från juni 2008 eller senare hanteras av fastighetsinskrivningen vid den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet.

Telefon: 0771-63 63 63
E-post: fastighetsinskrivning.norrtalje@lm.se
Hemsida: www.lantmateriet.se

Inskrivningshandlingar från maj 2008 eller tidigare hanteras av Riksarkivet.
Telefon: 010-476 80 00
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se
Hemsida: www.riksarkivet.se