Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackaborna i fokus i den hållbara smarta staden

Vi använder digital teknik för att berika Nackabornas liv genom att exempelvis förbättra infrastrukturen, modernisera offentliga tjänster, förbättra tillgängligheten, driva hållbarhet och påskynda den ekonomiska utvecklingen.

Vad är en smart stad?

Smarta städer sätter invånaren i centrum genom att använda ny teknik, innovativa metoder, samarbete och samskapande för att bli mer hållbara, attraktiva, produktiva och anpassningsbara.

I Nacka använder vi digital teknik för att berika livet för de som bor och verkar här. Detta gör vi genom att till exempel förbättra infrastrukturen, modernisera offentliga tjänster, förbättra tillgängligheten, driva hållbarhet och påskynda den ekonomiska utvecklingen.

Varför en satsning på Smart Stad Nacka?

 • Satsningen görs för att möta Nackabornas förväntningar och framtida behov, alltså för att Nacka ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt och attraktivt.
 • För att möjliggöra hållbara val, alltså öka Nackas förmåga att ställa om.
 • För att göra saker smartare, alltså att i Nacka göra mer för fler med samma resurser.​

Bidra till Smart Stad Nacka

Med början i mars 2024 samlar vi in projektidéer till vår projektportfölj. Vi börjar med en intern insamling av idéer, pågående och planerade projekt bland medarbetarna i Nacka kommun, men öppnar senare under 2024 även för Nackaborna att skicka in sina idéer. Tillsammans bygger vi den smarta staden!

Skicka in idéer eller befintliga projekt som uppfyller följande krav:

 • Har innovationshöjd för kommunen.
 • Använder ny teknik där den kan skapa värde.
 • Levererar något som är nytt, nyttigt och nyttiggjort.
 • Levererar en mer hållbar samhällsutveckling.
Skicka in ditt bidrag till Smart Stad Nacka Klicka för att gå till formuläret

Fakta Smart Stad Nacka

 • Finanseras av kommunfullmäktige med 6,9 miljoner kronor via Nacka kommuns Framtids- och utvecklingsfond i ett 3-årigt projekt under 2024–2026.
 • Projektägare är miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt natur- och trafiknämnden.
 • Ansvariga för projektet är följande direktörer: Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm, trafik- och fastighetsdirektör Poa Hellqvist, klimat- och miljödirektör Charlotte Persson samt digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren.
 • Programmet drivs i nära samarbete med Björk Innovation som har lång erfarenhet av att jobba med hållbarhet, innovation och digitalisering i nordiska kommuner.

livet-smart-stad-nacka.jpg

Sidan uppdaterades: