Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hitta hit


Ekoberget ligger cirka 18 km från Slussen. Med buss åker du från Slussen till Kils Gård i Boo.

Parkering:
Det finns inga parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet.

Fakta och dokument

Ekoberget är Nackas minsta naturreservat, cirka 5 hektar stort och ligger i Boo. Det branta och cirka 40 meter höga berget ligger alldeles söder om Värmdöleden, där leden passerar Kilsviken.

Att göra i reservatet

Promenera och klättra

Reservatet omfattar den sydvästra delen av Ekoberget och den stig som går längs vattnet nedanför bergväggen. Från Ekoberget har man en vidunderlig utsikt över Baggensfjärden och stigen inbjuder till promenad utmed stranden, med bergets imponerande brant på den ena sidan och fjärdens glittrande vatten på den andra. Utmed berget finns även flera populära klätterleder.

Foto: Korpen flyger över Ekoberget.

Reservatet ingår i Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i EU. Urvalet av områden till Natura 2000 har gjorts för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns kvar för framtida generationer.
Här kan du läsa mer Natura 2000

Vegetationen på Ekoberget är sparsam. Små tallar och ett och annat lövträd klamrar sig fast i skrevorna. I den karga miljön växer också ljung, renlav och kruståtel. Stranden är skogbevuxen med barrblandskog med inslag av lövträd och i söder finns flera grova tallar som troligen är över 200 år gamla. Längs stigen växer buskar som måbär, slån, nypon och björnbär.

För markägare/nyttjanderättshavare

Avverkning av skogen är förbjuden. Vid svår skadegörelse som till exempel skogseld, insekter eller svampar, har markägaren rätt att avverka och tillgodogöra sig torra och svårt skadade träd. Skogsvårdsstyrelsens måste dock alltid kontaktas innan ett sådant ingrepp får ske.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmäna punkter innebär att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

På Länstyrelsens hemsidan kan du läsa mer om Ekoberget och dess skötselplan och föreskrifter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.