Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hitta hit


Ekoberget ligger cirka 18 km från Slussen. Med buss åker du från Slussen till Kils Gård i Boo.

Parkering:
Det finns inga parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet.

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är kommunens guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hitta du snabbt entréer till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller också reda på var du just nu befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android samt på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka.

QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta
qr-naturkartan.jpg

Fakta och dokument

Areal: 2,5 hektar
Förvaltas av: Länstyrelsen
Markägare: Enskild
Läs mer om Ekoberget naturreservat på Länstyrelsens hemsida

Ekoberget är Nackas minsta naturreservat, cirka 5 hektar stort och ligger i Boo. Det branta och cirka 40 meter höga berget ligger alldeles söder om Värmdöleden, där leden passerar Kilsviken.

Att göra i reservatet

Promenera och klättra

Reservatet omfattar den sydvästra delen av Ekoberget och den stig som går längs vattnet nedanför bergväggen. Från Ekoberget har man en vidunderlig utsikt över Baggensfjärden och stigen inbjuder till promenad utmed stranden, med bergets imponerande brant på den ena sidan och fjärdens glittrande vatten på den andra. Utmed berget finns även flera populära klätterleder.

Foto: Korpen flyger över Ekoberget.

Reservatet ingår i Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i EU. Urvalet av områden till Natura 2000 har gjorts för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns kvar för framtida generationer.
Här kan du läsa mer Natura 2000

Vegetationen på Ekoberget är sparsam. Små tallar och ett och annat lövträd klamrar sig fast i skrevorna. I den karga miljön växer också ljung, renlav och kruståtel. Stranden är skogbevuxen med barrblandskog med inslag av lövträd och i söder finns flera grova tallar som troligen är över 200 år gamla. Längs stigen växer buskar som måbär, slån, nypon och björnbär.

För markägare/nyttjanderättshavare

Avverkning av skogen är förbjuden. Vid svår skadegörelse som till exempel skogseld, insekter eller svampar, har markägaren rätt att avverka och tillgodogöra sig torra och svårt skadade träd. Skogsvårdsstyrelsen måste dock alltid kontaktas innan ett sådant ingrepp får ske.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmäna punkter innebär att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Läs mer om Ekoberget naturreservat på Länsstyrelsens hemsida

Sidan uppdaterades: