Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beslut om tillägg av A-föreskrift i Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs naturreservat bildades 2022. Ett förslag om tillägg i föreskrifterna för reservatet har beslutats av kommunfullmäktige i Nacka kommun den 20 maj 2024.

Skarpnäs naturreservat inrättades 2022. Kommunfullmäktige i Nacka kommun har den 20 maj 2024 fattat beslut om ytterligare en A-föreskrift för naturreservatet som innebär att det är förbjudet att: A9. avverka eller skada träd och buskar eller utföra annan skoglig åtgärd.

Beslutet gäller endast för den aktuella föreskriften och förskriften har ännu inte vunnit laga kraft. Övriga föreskrifter, reservatets avgränsning och skötselplan är sedan tidigare beslutade i kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessa finner du här.

Nacka kommuns beslut har kungjorts den 30 maj 2024 i Svenska Dagbladet och 4 juni 2024 i Dagens Nyheter, Nacka Värmdö Posten samt på kommunens anslagstavla. Tyvärr har det blivit fel i publiceringen av kungörelsen och därför kommer en ny kungörelse att göras. Sista datum för överklagande kommer således att flyttas fram.

Beslutet kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till:

Nacka kommun
Registrator
131 81 Nacka

Överklagan kan också skickas via e-post till registrator@nacka.se

Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer, KFKS 2022-00472.

Frågor besvaras av: Anna Herrström, telefon: 08-718 96 19

Sidan uppdaterades: