Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm.

HItta hit

Reservatet ligger cirka en kilometer från Orminge centrum, där många bussar stannar. För den som vill utforska området norrifrån kan ett alternativ vara buss 416 till Telegrafberget.

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Fakta och dokument

Areal: 240 hektar
Areal vatten: cirka 20 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Ladda ned Skarpnäs skötselplan och föreskrifter

Dramatiskt landskap

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som vuxit där i mellan 200 och 300 år. Där finns rödlistade arter som tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock.

Viktiga miljöer för sällsynta arter

Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slås årligen. Här har den rödlistade skalbaggen smalvingad blombock, bland andra arter, som är beroende av fuktig ängsmark observerats.

Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Skarpnäs artikel.jpg

Foto överst och ovan: Henrik Trygg

Att göra i reservatet

Vandra och promenera

Booleden är en 15 km lång vandringsled som delvis går genom Skarpnäs naturreservat. Om du går hela Booleden passerar du sjöar, utsiktsplatser, fornminnen och kulturhistoriska platser.

Läs mer om Booleden här

Motionsspår

Det finns två motionsspår i reservatet; Röda spåret är en obelyst slinga på 2 900 meter med röda markeringar på träden. Den har ett mestadels jämnt underlag och två rejäla backar.

Krokhöjdens motionsspår är ett belyst motionsspår på 1700 meter med orange markeringar. Underlaget är jämnt och fungerar bra även för dig som har barnvagn.

Läs mer om motionsspår

Grilla

Det finns två grillplatser där du kan grilla medhavd mat, en på östra sidan av den norra av de små sjöarna Krokträsken och en på östra sidan av Glasbrukssjön.

Tipspromenad

Upptäck reservatet och lär dig mer om naturen med vår tipspromenad! Allt du behöver är en mobiltelefon. Promenaden är cirka 4 km med några backar och går längs Röda spåret och Booleden.

Klicka här för att komma till tipspromenaden

Sidan uppdaterades: