Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Lära

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om utmärkelsen Lära.
15

Hur många bidrag får pris och hur stor är prissumman?


Svar:

Sex bidrag kan få utmärkelsen. Prissumman för varje utmärkelse, förutom äran, är 25 000 kronor.

Fick du svar på din fråga?
3

Måste verksamheten själva stå för kostnaden (prissumman)?


Svar:

Nej, kommunen delar ut prissumman till respektive verksamhet. Pristagarna väljer sedan i samråd med ledningen hur priset kommer vinnarna till del, till exempel som kompetensutveckling i form av studieresor.

Fick du svar på din fråga?
3

Vilka får nominera/lämna nominering?


Svar:

Alla Nackabor är välkomna att nominera.

Fick du svar på din fråga?
2

Finns det krav på den som nomineras?


Svar:

Ja, att de uppfyller de kriterier som efterfrågas i nomineringsformuläret utifrån både område och kategori. Att de har någon form av pedagogisk utbildning samt att de arbetar i barn/elevgrupp eller bidrar till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
2

Kan jag nominera en rektor eller biträdande rektor?


Svar:

I första hand nej, då utmärkelsen vänder sig till de som till övervägande del arbetar i barn/elevgrupp eller bidrar till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
2

Gäller det bara lärare, eller vilka pedagoger kan jag nominera?


Svar:

Utmärkelsen kan inte bara ges till lärare. Du kan nominera de pedagoger som arbetar i barn/elevgrupp eller bidrar till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
1

Får lärteamet lika mycket som de individuella pristagarna?


Svar:

Ja, det är samma prissumma.

Fick du svar på din fråga?
1

Vad menas med samtliga skolformer i Nacka?


Svar:

De skolformer som finns i Nacka är förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mer om skolformer kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?
1

Kan jag nominera pedagoger från fristående verksamheter eller gäller det bara kommunala verksamheter?


Svar:

Ja, du kan nominera både fristående och kommunala verksamheter.

Fick du svar på din fråga?
0

Är det samma område varje år?


Svar:

Nej, utbildningsenheten väljer ut nya områden varje år.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad händer om den som jag nominerat inte vill bli nominerad?


Svar:

Det kan vara bra att du frågar de du tänkt att nominera innan. De nominerade kandidaterna tillfrågas alltid av utbildningsenheten, efter urval, om de godkänner nomineringen samt publicering för röstning.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad är pedagogisk omsorg?


Svar:

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Mer om pedagogisk omsorg kan du läsa på Skolverkets hemsida.

Fick du svar på din fråga?
-2

Måste verksamheten vara i Nacka kommun?


Svar:

Ja, när det gäller pedagogisk omsorg och alla skolformer utom vuxenutbildning. När det gäller vuxenutbildning är kravet att verksamheten ska vara auktoriserad (godkänd) av Nacka kommun.

Fick du svar på din fråga?
-2

Varför har ni valt områdena digitalisering och rörelse?


Svar:

Båda områdena är valda utifrån omvärldsspaning och är konsekvenser av den pandemin som har pågått/pågår.

Fick du svar på din fråga?
-2

Kan jag rösta fler gånger?


Svar:

Nej, det går bara att rösta en gång och på en kandidat per kategori och område.

Fick du svar på din fråga?
-3

Mitt barn går hos ”dagmamma” kan jag nominera henne/honom?


Svar:

Ja, det är pedagogisk omsorg.

Fick du svar på din fråga?
-8

Kan jag nominera flera gånger/flera pedagoger?


Svar:

Ja, du kan nominera flera pedagoger.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: