Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Lära

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om utmärkelsen Lära.
89

Hur många bidrag får pris och hur stor är prissumman?


Svar:

Sex bidrag kan få utmärkelsen. Förutom äran får varje utmärkelse en prissumma på 25 000 kronor.

Fick du svar på din fråga?
54

Vilka får nominera/lämna nominering?


Svar:

Alla Nackabor är välkomna att nominera.

Fick du svar på din fråga?
53

Får lärteamet lika mycket som de individuella pristagarna?


Svar:

Ja, det är samma prissumma.

Fick du svar på din fråga?
53

Kan jag nominera en rektor eller biträdande rektor?


Svar:

I första hand nej, då utmärkelsen vänder sig till de som till övervägande del arbetar i barn/elevgrupp eller bidrar till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
52

Hur delas prissumman ut och vad ska den användas till?


Svar:

Nacka kommun delar ut prissumman till respektive verksamhet. Pristagarna väljer sedan i samråd med verksamhetens ledning hur priset kommer vinnarna till del. Det kan till exempel användas till kompetensutveckling eller en studieresa.

Fick du svar på din fråga?
52

Vad händer om den som jag nominerat inte vill bli nominerad?


Svar:

Det kan vara bra att du frågar dem du tänkt att nominera innan du skickar in din nominering. Men du kan vara trygg med att de nominerade kandidater som går vidare till omröstningen blir tillfrågade av utbildningsenheten och de får skriftligt godkänna publicering av namn och bild inför röstning.

Fick du svar på din fråga?
51

Finns det krav på den som nomineras?


Svar:

Ja, de som nomineras ska uppfylla de kriterier som efterfrågas i nomineringsformuläret utifrån både område och kategori. De ska ha någon form av pedagogisk utbildning samt arbeta i barngrupp/elevgrupp eller bidra till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
51

Vilka pedagoger kan jag nominera? Gäller utmärkelsen bara lärare?


Svar:

Utmärkelsen ges inte bara till lärare. Du kan nominera de pedagoger som arbetar i barn/elevgrupp eller bidrar till lär-/undervisningssituationen.

Fick du svar på din fråga?
51

Kan jag nominera pedagoger från fristående verksamheter eller gäller det bara kommunala verksamheter?


Svar:

Du kan nominera pedagoger från både fristående och kommunala verksamheter.

Fick du svar på din fråga?
49

Vad menas med "samtliga skolformer" i Nacka?

Fråga:

Det står i informationen att jag kan nominera pedagoger från "samtliga skolformer" - vad menas med det?


Svar:

Utmärkelsen LÄRA vill lyfta fram pedagoger inom alla skolformer i Nacka samt pedagogisk omsorg*.

De skolformer som finns i Nacka är förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

*Pedagogisk omsorg kallas numera den verksamhet som tidigare hette dagmamma eller dagbarnvårdare.

Fick du svar på din fråga?
49

Kan jag rösta flera gånger?


Svar:

Nej, det går bara att rösta en gång och på en kandidat per kategori och område.

Fick du svar på din fråga?
45

Måste verksamheten finnas i Nacka kommun för att kunna nomineras?


Svar:

Ja, när det gäller pedagogisk omsorg och alla skolformer utom vuxenutbildning.

När det gäller vuxenutbildning är kravet att verksamheten ska vara auktoriserad (godkänd) av Nacka kommun.

Fick du svar på din fråga?
45

Är det samma områden varje år?


Svar:

Nej, utbildningsenheten väljer ut nya områden varje år. Områdena väljs utifrån omvärldsspaning och relevans.

Fick du svar på din fråga?
40

Kan jag nominera flera gånger och/eller nominera flera pedagoger?


Svar:

Ja, du är välkommen att nominera flera pedagoger.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: