Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nominerade till utmärkelsen Lära 2023

Nu är nomineringarna klara och ur hård konkurrens har 12 kandidater tagits fram. Passa på att lägga din röst - senast den 30 november!

Under september 2023 fick Nackaborna möjlighet att nominera pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor till utmärkelsen Lära.

Inför 2023 års nominering hade utbildningsnämnden valt ut områdena Extra anpassningar och särskilt stöd samt Naturvetenskap, matematik och teknik. Från 120 nomineringar valdes 12 kandidater ut som Nackaborna kunde rösta på under november månad.

Den 15 januari 2024 tillkännager vi vilka kandidater som vunnit årets utmärkelse.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Nedan finner du alla sex kandidater som är nominerade inom området Extra anpassningar och särskilt stöd. Klicka på varje block för att få läsa mer om de tre kandidaterna inom varje kategori.

Årets lärinspiratör Extra anpassningar och särskilt stöd

Maria Rubio - Noblaskolan Nacka Strand

Maria Rubio 670x715.jpgMaria ser varje elev som en egen individ och förstärker de förmågor som elever redan har samt utveckla de svagas förmågor. Maria är tydlig och strukturerad i arbetet hon gör med elevgruppen, individer och arbetslag. Alla får känna sig sedda och trygga och hon låter eleverna utvecklas i egen takt. Maria brinner för sin roll som specialpedagog och för att alla barn oavsett funktionsförmåga ska tycka att det är roligt att lära. Genom att se möjligheten i det omöjliga hjälper Maria även sina kollegor att tänka om och se dagens utmaningar i skolan som något positivt.

David Martini Calmén - Sickla anpassade grundskola

David Martini Calmén Sickla skola 670x715.jpgDavid är en lyhörd person som ser varje elevs behov. Han lägger stort fokus på relationsskapande processer hos elever, föräldrar och kollegor. Klassrummet är en trygg bas, som dessa elever såväl behöver, men med små förändringar utvecklar David ständigt klassrummet för att väcka lust till lärande samt utmana eleverna på en lagom nivå.

Eleverna ges stöd i att utvecklas längre än målen med höga förväntningar och en tro på att eleven kan. David har ett glatt humör, sunt förnuft, lång erfarenhet och mycket kompetens!

Mari Westman - Myrsjö resursskola

Mari Westman 335x358.jpgMarie är lyhörd, har en genuin förståelse av den problematik och de utmaningar som barn med diagnoser har. Hon är föredömligt proaktiv, kunnig och professionell. Marie föreslår ändringar i upplägg, process och schema för att hitta rätt – allt för att väcka elevernas lust att lära. Marie har stöttat elever med lång skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan, äta i matsalen och delta i undervisning och idrotten. Föräldrar berättar att deras barn gradvis kommit tillbaka och nu är en glad och nyfiken person som lever i nuet och har hopp om framtiden.

Årets lärteam Extra anpassningar och särskilt stöd

Andreas Lemner och Frank Axelsson - Orminge skola

Andreas och Frank har som team skapat trygghet och förutsägbarhet i skolmiljön. De har förståelse för varje elevs styrkor och utmaningar och anpassar lektioner och arbetsuppgifter efter det.

De är medvetna om vilka beteendeproblem som kan uppstå och arbetar proaktivt för att minska situationer där dessa kan uppstå.

Eleverna har nått måluppfyllelse i betydligt högre grad i det lilla sammanhanget än i stor klass, tack vare Andreas och Franks planering och genomförande av skoldagarna.

Annika Hänsel och Emma Furingsten - Sågtorpsskolan

Bild team Furingsten Hänsel 670x715.jpgAnnika Hänsel i samarbete med specialpedagog Emma Furingsten stödjer, vägleder och utmanar eleverna i deras skolgång. De får elever med olika svårigheter att känna att man kan lära på olika sätt, olika fort och att det alltid finns hjälp att få. De är en stor trygghet för eleverna vilket gör att eleverna går till skolan varje dag och får känna att de kan! Annikas och Emmas kunskap och professionella arbetssätt betyder även mycket för vårdnadshavarna som kan vara trygga med att deras barn får stöd i sin skolgång.

På bilden (från vänster): Emma Furingsten och Annika Hänsel.


Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Saltsjö-Duvnäs Montessori 411x239.jpgPedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessori-förskola anpassar lärmiljön efter varje barns behov vilket främjar lärandet och ger möjlighet att upptäcka eventuella behov av extra stöd. Pedagogerna har skapat en genomtänkt och trygg miljö för barnen. De arbetar på ett varierat sätt där experiment, utflykter, teaterbesök, utomhuslek och mycket annat är en del av barnens vardag. Det finns en fin sammanhållning mellan pedagoger och barn men även mellan barnen vilket i kombination med de varierande aktiviteterna i den trygga miljön stärker barnens självkänsla.

På bilden (från vänster): Maria Delin, Monika Lagerström, Ebba Fleetwood och Aster Woldegiorgis.

Naturvetenskap, matematik och teknik

Nedan finner du alla sex kandidater som är nominerade inom området Naturvetenskap, matematik och teknik. Klicka på varje block för att få läsa mer om de tre kandidaterna inom varje kategori.

Årets lärinspiratör Naturvetenskap, matematik och teknik

Anders Holmgren - Eklidens skola

Anders Holmgren 670x715.jpgAnders får eleven att lita på sina egna idéer och tankar och stöttar ända in i mål och peppar eleven att inte ge upp. Anders motiverar och gör lektionerna mer intressanta, då han lyssnar på sina elever angående vad de vill göra och anpassar lektionen utifrån det! Han är tydlig med sina instruktioner. Om något skulle vara oklart förklarar han det så många gånger som behövs, han lämnar inga frågetecken när det kommer till uppgifter. Han är en glad och hjälpsam person och lärare som alltid finns där om något skulle vara fel, oavsett om det är personligt eller gäller skolan.

Amanda Törnquist - Kummelnäs förskola

Amanda Törnquist 670x715.jpgPedagogerna får på ett lekfullt sätt in digitala verktyg och programmering i lärandet vilket är kreativt, inspirerande och utmanande för barnen. På den internationella dagen för programmering pratade pedagogerna om vad programmering är; att man instruerar en maskin att utföra ett visst arbete. Sedan fick barnen turas om med att bygga olika banor som de sedan programmerade en riktig robot att köra. Detta projekt bidrog till sammanhållning, lekfullhet och utveckling tillsammans. De fick även in matematiken denna dag. ”Hur många steg ska roboten köra framåt innan den måste svänga?”

Julia Wannberg - Sågtorpsskolan

Julia Wannberg 670x715.jpgPå Julias lektioner får eleverna kreativa uppgifter som inbjuder till egen fantasi, eftertänksamhet och samarbete. Julia letar ständigt efter nya sätt att arbeta eller utveckla sätt hon har arbetat med tidigare och eleverna är delaktiga i hur fortsättningen av arbetet ska ske. Julia är en förebild som lärare och vuxen. I sin undervisning ser hon eleven och väver in det viktiga samspelet mellan elever och hur vi är mot varandra. Hon ser och tillmötesgår de barn som har svårigheter i matematikens språk. Hon ser varje individ och dess förmåga att växa och utväxlas och finna glädjen i matematiken.

Årets lärteam Naturvetenskap, matematik och teknik

Stormhatten - Växthusets förskola

Stormhatten, Växthusets förskola 670x715.jpgPedagogerna på Stormhatten utmanar barnen att vara kreativa, nyfikna och aktiva i sitt eget lärande genom att ställa öppna frågor, låta barnen resonera och ställa frågor. Pedagogerna använder geometriska byggmaterial för att utforska geometriska former och mönster samt spel och pussel för att träna matte. Barnen skapar och uppfinner och får bygga och konstruera med återvunna material. Pedagogerna använder vardagliga föremål som leksaker, frukter eller kläder för att räkna och utforska matematiska koncept som antal, storlek och form.

På bilden (uppifrån och ner): Åsa Lindberg, Jenny Jonsson, Danica Putnikovic och Eva Hartzell.

Team Älgen - Utskogens förskola

Utskogens förskola, team Älgen 335x358.jpgÄlgen-teamet har verkligen lyckats kombinera lärande och lek. Till exempel har barnen fått samla skräp i skogen och grävt ner det, för att återkomma till platsen om ett par veckor för att se vad som hänt. Experiment är en naturlig del av barnens vardag för att utforska teknik, exempelvis programmera hur en robot förflyttar sig. De har nyligen skapat en teknik- och laboratoriehörna som en del av skaparverkstaden. Det här laget är helt klart i topp både när det kommer till att inspirera, stimulera och ge alla möjlighet att delta - på ett lekfullt och roligt sätt.

På bilden (från vänster): Erica Broberg, Mathilda Larsson och Kristin Bergström. På bilden saknas Zahra Bahari som också ingår i Älgens team.

Ämneslaget matematiklärare, Nacka gymnasium

Alla mattelärarna på Nacka gymnasium 670x715.jpgMatematiklärarna på Nacka gymnasium har varje vecka ämneshandledning för att stötta eleverna. Lärarna blir knappt släppta från salarna när handledning är slut för eleverna vill ha mer! Utöver att stötta elever med svårigheter satsar ämneslaget även på att ge mer till de elever som redan upptäckt matematiken.

De ordnar kvaltävling till Matematik-SM, Pi-tävlingar och har seminarium i problemlösning varje vecka. De stöttar de elever som vill mer, till exempel läsa matematikkurser på Stockholms universitet. Våren 2023 arrangerades Nacka Mattenatt då många lärare ställde upp klockan 15–22 för att stötta inför de nationella proven.

På bilden: Frédéric Öhrn-Daums, Fredrik Stenmark, Staffan Eklund, Håkan Larsson, Erika Stampes, Ulla Hörnblad, Martin Arnlund, Clara Witty, Carmen Rosa Castilla Rivas, Mattias Ahlén, Andre Bürgers, Dan Sundell, Helena Buchberger, Birgitta Nilsson, Anna-Karin Pettersson, Victor Dahlberg, Camilla Ekström, Priya Ravindranath, Sara Woldegiorgis och Kjell Bonander.

Övriga nominerade lärare ej med på bilden: Åke Dahllöf, Anna Grigorieva, Kerstin Glimmerfors, Charles Sacilotto, Emil Norberg, Mats Svärdh, Max Zomborszki, Qimh Xantcha, Miklos Långvik.

Sidan uppdaterades: