Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

En ny förskola i en kulturhistorisk byggnad

I början på januari slog JENSEN förskola Nobelberget upp dörrarna till sina helt nybyggda lokaler. Förskolan har sex avdelningar, en gemensam matsal och ateljé på bottenvåningen.

Distansundervisning på högstadieskolor – det här gäller i Nacka

Idag har regeringen fattat beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor.

Nya skolor och andra förändringar inför skolvalet 2021

Den 12 januari öppnar skolvalet i Nacka. Inför skolvalet har vi några förändringar att berätta om: Två helt nya skolor startar i Nackaoch två skolor förändrar sin verksamhet.

Studie om trygghetsarbetet i skolan

En studie har under hösten 2020 genomförts i syfte att belysa trygghetsarbetet på Nackas grundskolor. Studien syftar till att få fram en nulägesbild men även till att bidra med ytterligare kunskap för att öka tryggheten för eleverna.

Nackas nior tål att jämföras!

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin rapport Öppna jämförelser som avser resultat i grundskolan våren 2020. Nackas nior har den speciella coronavåren 2020 både lyckats höja det genomsnittliga meritvärdet och andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde av alla kommuner.

Sveriges största digitala gymnasiemässa 19-21 november

Under 19-21 november deltar över 28 000 elever och 155 utställare i Sveriges största digitala mässa. På mässan får niondeklassarna samlad information om utbudet av gymnasieskolor och program inför sitt kommande gymnasieval trots den rådande pandemin.

Mindre revidering av riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola

Riktlinjerna för placering av elever i kommunala skolor har reviderats gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid höstterminens start.

Uppföljning av förskolor och skolor med bristande måluppfyllelse

Utbildningsenheten har följt upp de förskolor och skolor som hade låga enkätresultat våren 2020 vad gäller utbildningsnämndens mål för elevers och föräldrars nöjdhet.

Nytt kring Våga Visa: Observationer, uppföljningar och en årsrapport

Här kan du ta del av det senaste kring Våga Visa: Nyaste observationerna från våren 2020, uppföljning av observationerna från 2019 samt årsrapporten 2019-2020.

Snart öppnar vi kön till Famnens förskola Eken

Nacka växer och vi behöver efter hand fler platser på förskola, skola och fritidshem. Den 22 oktober öppnas kön till Eken, en ny förskola i Boo.

Sidan uppdaterades: