Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fortsatt höga elevresultat i Nackas skolor

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att vara höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i årskurs 6 och 9. Det visar den senaste resultatredovisningen som just presenterats för utbildningsnämnden. Våren 2019 blev 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan.

Färre elever fick sitt förstahandsval i skolvalet 2019

I skolvalet till hösten 2019 fick 85 procent av eleverna plats på den skola de valt i första hand vilket är en minskning från förra året. Utfallet innebär att utbildningsnämndens mål på 90 procent inte nåddes.

Färsk statistik om gymnasieantagningen ht 2019

69 % av eleverna som sökte till gymnasiet inom Stockholms län till hösten 2019 fick sitt förstahandsval tillgodosett. Drygt hälften av Nackaeleverna sökte till en skola i Nacka. Nacka gymnasium är den fjärde mest populära gymnasieskolan bland länets ungdomar.

Gott resultat i vårens VÅGA VISA-observationer

De flesta av de förskolor och skolor som observerats under våren 2019 bedöms ha en god verksamhet. Två av förskolorna uppfyller kraven för att vara ett gott exempel inom Våga Visa.

Fördjupad studie om gymnasieelevernas syn på skolan

Eleverna i gymnasiet ger ganska låga enkätbetyg på sådant som stimulans, inflytande och återkoppling i skolan. En nyligen publicerad studie ger en mångfacetterad och nyansrik bild av skolan med både positiva och negativa inslag.

I oktober öppnas en ny förskola i Boo

I oktober 2019 öppnar Jensen Education sin första förskola i Nacka. Kön till förskolan öppnas den 6 september 2019.

Välkommen till Gröna Dalen!

DaVi-skolan AB har sedan början av augusti tagit över verksamheten i de lokaler på Igelbodaplatån där det tidigare fanns två föräldrakooperativ med montessoriverksamhet.

Nu öppnar Svanhöjdens förskola i Älta

Sjöängens förskola i Älta flyttar nu in i en ny byggnad och byter samtidigt namn till Svanhöjdens förskola. Svanhöjdens förskola kan ta emot totalt 160 barn fördelade på 12 grupper.

Nacka växer! Fler platser planeras inom förskola och skola

Enligt utbildningsnämndens senaste behovsprognos behöver Nacka ytterligare cirka 3200 förskoleplatser under prognosperioden 2019-2040. Vad gäller grundskolan beräknas cirka 1400 nya platser behövas utöver de omkring 4700 platser som planeras. Inom gymnasieskolan finns behov av ytterligare omkring 2000 platser

Två förskolor och ett Simfritids startar hösten 2019

Nacka växer och vi behöver efter hand fler platser på förskola, skola och fritidshem. Efter sommaren får vi ett tillskott på tre nya anordnare i Nacka – två förskolor nära Nacka Forum och en anordnare av pedagogisk omsorg för skolbarn i Boo.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.