Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu öppnar ansökan till Myrsjö och Skuru-Duvnäs resursskolor

I höst startar Nackas nya resursskolor för elever i årskurs 1–9 med en diagnos inom autismspektrum. Ansökan kan göras från 31 mars till och med 21 april.

Ansök till Teach for Sweden senast den 16 mars

Några få platser kvar – ansök till Teach for Sweden senast den 16 mars!

Kvalitetsanalys 2022: God kvalitet men utvecklingsområden finns

Utbildningsenheten sammanställer på uppdrag av utbildningsnämnden och nämnden för arbete och försörjning årligen en kvalitetsanalys med barnen och eleverna i fokus. Den samlade bilden är generellt sett fortsatt mycket god, men det finns områden att utveckla.

Nackas hantering av långvarig skolfrånvaro har granskats

De förtroendevalda revisorerna har låtit revisions- och konsultföretaget EY granska kommunstyrelsens och utbildningsnämndens arbete med långvarig skolfrånvaro. Revisorernas sammanfattande slutsats är att arbetet med långvarig skolfrånvaro delvis är ändamålsenligt.

Den 7 mars öppnas kön till Järlahöjdens förskola

Järlahöjdens förskola beräknas starta sin verksamhet den 2 oktober 2023 och från och med den 7 mars går det att ställa sig i kö till förskolan. Förskolan kommer att drivas av Nacka kommun.

Visar 5 av 125 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: