Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kunskapshöjande insats ska stötta särskilt begåvade barn och elever

Nacka kommun fortsätter att satsa på kunskapshöjande insatser för pedagoger i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor. I mars genomfördes ett seminarium med fokus på behoven hos särskilt begåvade barn och elever.

Så vill Nacka locka fler till förskolan

Nacka kommun har enligt skollagen ett uppdrag att bidra till att fler barn går i förskolan. Syftet är att barn redan från tidig ålder ska ges möjlighet till bättre språkutveckling. Möt Maria-Pia Colton på kommunens utbildningsenhet som arbetar med att nå föräldrar med erbjudande om förskoleplats i Nacka.

Tillsyn och insyn 2023: Färre brister i verksamheterna

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2023 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de krav som ställs inom de flesta områden som granskats. Några huvudmän för förskola har dock behov av att rätta till brister och utveckla sina verksamheter, främst handlar det om lek- och lärmiljön, det systematiska kvalitetsarbetet och barnsäkerhetsarbetet.

Stort intresse för LÄRA 2023 – nya områden 2024

Utmärkelsen LÄRA fortsätter att engagera Nackaborna. Hösten 2023 kom det in 119 nomineringar och under omröstningsperioden var det hela 16 600 personer som var inne och röstade på sina favoritpedagoger. Nu är områdena för utmärkelsen LÄRA 2024 bestämda. Läs mer om det i denna nyhet!

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Visar 5 av 152 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: