Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fler elever fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till förskoleklass och grundskola hösten 2024 fick 92 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då andelen var 90 procent.

Fortsatt ökning av behöriga lärare i Nacka

​I Nacka kommun fortsätter andelen legitimerade och behöriga lärare i skolorna att öka. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare 2023 högre än i Stockholms län och riket.

Kunskapshöjande insats ska stötta särskilt begåvade barn och elever

Nacka kommun fortsätter att satsa på kunskapshöjande insatser för pedagoger i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor. I mars genomfördes ett seminarium med fokus på behoven hos särskilt begåvade barn och elever.

Så vill Nacka locka fler till förskolan

Nacka kommun har enligt skollagen ett uppdrag att bidra till att fler barn går i förskolan. Syftet är att barn redan från tidig ålder ska ges möjlighet till bättre språkutveckling. Möt Maria-Pia Colton på kommunens utbildningsenhet som arbetar med att nå föräldrar med erbjudande om förskoleplats i Nacka.

Tillsyn och insyn 2023: Färre brister i verksamheterna

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2023 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de krav som ställs inom de flesta områden som granskats. Några huvudmän för förskola har dock behov av att rätta till brister och utveckla sina verksamheter, främst handlar det om lek- och lärmiljön, det systematiska kvalitetsarbetet och barnsäkerhetsarbetet.

Visar 5 av 154 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: