Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter namn

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter i samband med revideringen namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I samband med omarbetningen har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar som gäller från den 1 januari 2020.

Fördjupad analys av elever med låga resultat

För att bibehålla, och helst öka, de goda elevresultaten i Nacka är det viktigt att också analysera de låga resultaten. En fördjupad analys har därför genomförts med fokus på de 5 % av eleverna som lämnade grundskolan våren 2019 utan gymnasiebehörighet.

Goda möjligheter för Nackas gymnasieelever att utveckla digital kompetens

En ny studie som utbildningsnämnden har beställt visar att gymnasieeleverna i Nacka överlag har goda förutsättningar att utveckla digital kompetens.

Kraftig minskning av antal elever på språkintroduktion

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har minskat kraftigt, en halvering jämfört med förra höstens mätning. Antalet nyanlända elever i grundskolan är på ungefär samma nivå som förra hösten.

Ny förskola öppnas på Kvarnholmen

Under vintern kommer Ebba Braheskolan AB att starta förskola på Kvarnholmen. Kön till förskolan öppnas den 7 november.

Fortsatt höga elevresultat i Nackas skolor

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att vara höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i årskurs 6 och 9. Det visar den senaste resultatredovisningen som just presenterats för utbildningsnämnden. Våren 2019 blev 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan.

Färre elever fick sitt förstahandsval i skolvalet 2019

I skolvalet till hösten 2019 fick 85 procent av eleverna plats på den skola de valt i första hand vilket är en minskning från förra året. Utfallet innebär att utbildningsnämndens mål på 90 procent inte nåddes.

Färsk statistik om gymnasieantagningen ht 2019

69 % av eleverna som sökte till gymnasiet inom Stockholms län till hösten 2019 fick sitt förstahandsval tillgodosett. Drygt hälften av Nackaeleverna sökte till en skola i Nacka. Nacka gymnasium är den fjärde mest populära gymnasieskolan bland länets ungdomar.

Gott resultat i vårens VÅGA VISA-observationer

De flesta av de förskolor och skolor som observerats under våren 2019 bedöms ha en god verksamhet. Två av förskolorna uppfyller kraven för att vara ett gott exempel inom Våga Visa.

Fördjupad studie om gymnasieelevernas syn på skolan

Eleverna i gymnasiet ger ganska låga enkätbetyg på sådant som stimulans, inflytande och återkoppling i skolan. En nyligen publicerad studie ger en mångfacetterad och nyansrik bild av skolan med både positiva och negativa inslag.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.