Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mer än 9 av 10 fick sitt förstahandsval i skolvalet 2022

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Det gäller de så kallade måsteväljarna i alla årskurser. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.

Vad tycker Nackas gymnasieelever om sin undervisning?

Högst andel av eleverna kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Nackas resultat följer ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

God tillgång till legitimerade och behöriga lärare

Utbildningsenheten har just redovisat den senaste statistiken över andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka. Den sammantagna bilden tyder över lag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

Kvalitetsanalys 2021 – nu från förskola till vuxenutbildning

Kvalitetsanalysen för 2021 visar att kvaliteten för barn och elever i Nackas utbildningsverksamheter generellt sett är fortsatt mycket god trots de utmaningar som pandemin medfört.

Visar 5 av 109 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: