Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kvalitetsanalys 2020: Fortsatt god kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Kvalitetsanalysen för 2020 bedömer att kvaliteten generellt är fortsatt god inom samtliga skolformer som analysen omfattar.

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

Här kan du ta del av färsk statistik gällande förskolornas personal och barn. Du hittar uppgifter om personalens utbildningsnivå och antal barn per årsarbetare.

Så här arbetar skolorna för ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har som i ett led i kommunens strategi för Ett drogfritt Nacka för unga frågat rektorer för högstadieskolor och gymnasieskolor i Nacka om deras arbete med svaren på Stockholmsenkäten.

Vi behöver ditt enkätsvar senast den 12 mars!

Sista svarsdag för Nacka kommuns Våga Visa-enkät till elever och vårdnadshavare är framflyttat till den 12 mars. Ta chansen att lämna dina synpunkter om ditt barns förskola eller skola!

En ny förskola i en kulturhistorisk byggnad

I början på januari slog JENSEN förskola Nobelberget upp dörrarna till sina helt nybyggda lokaler. Förskolan har sex avdelningar, en gemensam matsal och ateljé på bottenvåningen.

Distansundervisning på högstadieskolor – det här gäller i Nacka

Idag har regeringen fattat beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor.

Nya skolor och andra förändringar inför skolvalet 2021

Den 12 januari öppnar skolvalet i Nacka. Inför skolvalet har vi några förändringar att berätta om: Två helt nya skolor startar i Nackaoch två skolor förändrar sin verksamhet.

Studie om trygghetsarbetet i skolan

En studie har under hösten 2020 genomförts i syfte att belysa trygghetsarbetet på Nackas grundskolor. Studien syftar till att få fram en nulägesbild men även till att bidra med ytterligare kunskap för att öka tryggheten för eleverna.

Nackas nior tål att jämföras!

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin rapport Öppna jämförelser som avser resultat i grundskolan våren 2020. Nackas nior har den speciella coronavåren 2020 både lyckats höja det genomsnittliga meritvärdet och andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde av alla kommuner.

Sveriges största digitala gymnasiemässa 19-21 november

Under 19-21 november deltar över 28 000 elever och 155 utställare i Sveriges största digitala mässa. På mässan får niondeklassarna samlad information om utbudet av gymnasieskolor och program inför sitt kommande gymnasieval trots den rådande pandemin.

Sidan uppdaterades: