Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Öppna Jämförelser visar: Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Statistik och resultat kan presenteras på många olika sätt och ur många olika vinklar. Men hur man än vänder och vrider på statistiken så håller Nackas gymnasieelever hög och jämn kvalitet. Både över tid och jämfört med andra kommuner.

Nackas kommunala gymnasieskolor går över till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten uppmanar Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Från och med onsdag 18 mars kommer Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC att gå över till undervisning via distans.

Kvalitetsanalysen 2019: Fortsatt god kvalitet inom förskola och skola

Kvalitetsanalysen för 2019 har just presenterats. Kvaliteten bedöms generellt vara fortsatt god inom samtliga skolformer som kvalitetsanalysen omfattar.

Nöjda huvudmän inom förskola och skola

Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning bland huvudmännen inom förskola och skola i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen överlag är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka med undantag för nivån på den ekonomiska ersättningen.

Färsk statistik om personal och barn i Nackas förskolor

I ärendet redovisas statistik om personal och utbildningsnivå på respektive förskola i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2019 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.

Våga Visa-observationerna från hösten 2019 visar på spridning mellan enheterna

Inom ramen för Våga Visa-samarbetet genomförs varje år observationer inom förskola, grundskola och gymnasieskola som resulterar i en skriftlig rapport med enhetens styrkor och förbättringsområden. Här kan du läsa om observationerna från hösten 2019.

Information angående nedläggning av Kyrkvikens förskola

Pysslingen har valt att avveckla verksamheten vid Kyrkvikens förskola. Den 22 januari höll Kyrkvikens förskola ett informationsmöte för vårdnadshavarna. Verksamheten kommer att bedrivas som vanligt till och med den 3 juli 2020. Vårdnadshavare till barn på förskolan behöver ansöka om en ny förskoleplats via e-tjänsten Nacka24.

Förskolan på Nobelberget öppnar 2021

Nacka växer och fler platser behövs inom förskola och skola. På Nobelberget på västra Sicklaön byggs just nu en förskola med planerad start i januari 2021. Den 30 januari 2020 öppnas kön till JENSEN förskola Nobelberget.

Ta chansen att bidra till utveckling inom förskola och skola!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är elev- och föräldraenkäten som snart skickas ut. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på enkäten!

Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Nackas gymnasieskolor har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. En kvalitet som alla aktörer arbetar hårt med att bibehålla och förbättra! Här kan du läsa mer om gymnasieskolorna i Nacka samt om den senaste statistiken från Skolverket.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.