Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas kommunala gymnasieskolor tål att jämföras

Den färska rapporten Öppna Jämförelser visar återigen på positiva resultat för Nackas gymnasieelever. 85 % av eleverna på Nackas kommunala gymnasieskolor tar sin gymnasieexamen inom tre år vilket är det bästa resultatet i Stockholms län och tredje bäst i landet.

Skolvalet 2018: Nio av tio fick sitt förstahandsval

Vid det senaste skolvalet fick 91 procent av de sk. måsteväljarna plats på den skola de valt i första hand.

Eleverna som påverkades av mätfelet får plats på Myrsjöskolan

Den situation som uppstod på grund av ett tekniskt fel i det mätverktyg som användes vid urval efter skolvalet har nu fått en lösning.

Ny beräkning till Myrsjöskolans förskoleklass

Beräkningen gällande Myrsjöskolans förskoleklass kommer att göras om under nästa vecka eftersom ett fel har upptäckts i det mätverktyg som användes för urvalet.

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Slutsatsen i kvalitetsanalysen för 2017 är att kvaliteten i Nackas förskolor och skolor fortsätter att vara mycket hög. Elevresultaten är goda, och Nacka ligger också sedan en lång rad år mycket bra till i kommunjämförelser.

Vi utvärderar för utveckling!

Utbildningsnämndens utvärderingsplan beskriver nämndens kvalitetssystem och när resultat från olika uppföljningar och utvärderingar kommer att redovisas.

Stor variation mellan förskolorna vad gäller utbildad personal

Andelen förskollärare i Nackas förskolor fortsätter att vara låg men är ändå i nivå med situationen i resten av länet.

VÅGA VISA hösten 2017 – flera förskolor fick fina bedömningar

Tre av de enheter som observerades hösten 2017 bedöms ha mycket hög kvalitet och kan inspirera andra. Det gäller särskilt arbetet med utveckling och lärande, barns inflytande och normer och värden.

Projekt Nyanländ är avslutat

Projekt Nyanländ som syftade till att ge nyanlända elever undervisning på sitt modersmål är nu avslutat, Läs mer om projektet och rapporten av följeforskaren Päivi Juvonen.

Projektet Ämnescheck är avslutat

Projektet Ämnescheck har utvärderats. Den sammanfattande bedömningen är att underlag saknas för att införa en ämnescheck på permanent basis inom ramen för utbildningsnämndens uppdrag.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.