Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Storsatsning på skolan i Nacka – två nya skolor planeras

Just nu planeras det för två nya skolor i Nacka. Det handlar om en ny skola i Ektorp, med en fullstor sporthall och en femspelarplan med konstgräs som ska stå redo till höstterminen 2025. Dessutom ska en ny skola i Duvnäs Utskog projekteras för att ersätta den befintliga Borgvallaskolan.

Huvudmannen för Maestroskolan har beslutat att lägga ner verksamheten

Maestro Svindersvik AB som är huvudman för Maestroskolan har beslutat att lägga ner skolans verksamhet i samband med läsårets slut.

Uppföljning av barn i behov av särskilt stöd i förskola

Utbildningsenheten har genomfört en uppföljning av ett sjuttiotal barn som var i stort behov av särskilt stöd när de gick i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Resultat från gymnasieskolans elevenkät våren 2021

2021 års resultat på gymnasieskolans årliga enkät till elever i årskurs 2 är överlag det bästa jämfört med de senaste tre årens resultat. Liksom tidigare år instämmer en låg andel elever i påståenden som handlar om inflytande.

Elevers tillgång till utbildade lärare år 2020

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Nackas grundskolor och gymnasieskolor är i genomsnitt högre än i Stockholms län och i riket. Det är framför allt de kommunala skolorna som har en hög andel behöriga lärare.

Visar 5 av 86 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: