Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elever och föräldrar ger både ris och ros i årets enkät

Årets enkät till elever och vårdnadshavare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten. Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.

Tryggheten i skolan – vad tycker eleverna och vad gör skolorna?

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden gjort sammanställning gällande skolors trygghetsarbete. Enheten har sammanställt resultat från studier och uppföljningar framför allt gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete, men även om skolornas drogförebyggande arbete.

Färsk statistik om andel utbildad personal i förskola och fritidshem

Nackas förskolor har 30 procent legitimerade förskollärare vilket är ungefär samma nivå som tidigare år och på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län. Fritidshemmen har 45 procent lärare med behörighet för undervisning i fritidshem.

Nacka behöver 8 600 nya platser inom förskola och skola till år 2040

Den senaste behovsprognosen sträcker sig fram till 2040 och visar att Nacka totalt sett behöver 3400 nya platser i förskola och 5200 i grundskolan. Behovet av gymnasieplatser är tillgodosett eftersom flera aktörer etablerat nya enheter i kommunen.

Kreativa lösningar och hög digital kompetens – så klarade Nacka utbildning under pandemin

Nacka kommun har nyligen beslutat att medarbetare inom förskolan, grundskolan och omsorgen, hos såväl fristående som kommunala anordnare, får en covidbonus som tack för extraordinära insatser under pandemin. Här berättar vi om hur Nackas utbildningsverksamhet hölls i gång under pandemin med god vilja och kreativa lösningar.

Visar 5 av 114 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: