Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka har god tillgång på utbildade och legitimerade lärare

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2018.

Mycket ros men även lite ris – här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Resultaten från årets elev- och föräldraenkät visar genomgående mycket goda resultat. I grundskolan är det generella mönstret att de yngre eleverna i hög grad ger positiva svar om sin skola men nöjdheten minskar med stigande ålder och fortsätter att avta i gymnasieskolan.

Förskolans betydelse för barns språkutveckling

En forskare vid Stockholms universitet har på utbildningsnämndens uppdrag genomfört en studie för att få en bild av förskolans betydelse för barns språkutveckling. Resultatet visar att det språkutvecklande arbetet som observerades på förskolorna är bra men går att utveckla.

Felaktiga fakturor

De fakturor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som skickats ut för januari, februari och mars månad har tyvärr felaktiga belopp. Felet rättas på kommande faktura.

Lundsjön blir Fyren! Ny huvudman för förskolan på Ljuskärrsberget

I sommar stängs Lundsjöns förskola och istället startar Fyrens förskola verksamhet i samma lokaler.

Ny förskola i Tollare hösten 2019

Nacka växer och fler förskoleplatser behövs i takt med att fler barn flyttar in. I augusti 2019 öppnar ännu en förskola i Tollare.

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter visa hög kvalitet

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter att ha hög kvalitet över lag. Kvalitetsanalysen för 2018 visar bland annat hög måluppfyllelse och positiv resultatutveckling för eleverna samt goda omdömen i viktiga avseenden från föräldrar, elever, externa observatörer och chefer.

Färsk statistik om barn och personal i förskolan

Personalstatistiken som samlades in i oktober 2018 visar att andelen förskollärare i Nackas förskolor ligger kvar på 32 procent. Antalet barn per årsarbetare har ökat marginellt från 5,3 till 5,4.

Så här arbetar Nackas förskolor med digital kompetens

För att få en nulägesbild vad gäller digital kompetens i Nackas förskolor har utbildningsenheten uppdragit åt en forskare att genomföra en studie. Studien visar att förskolor i Nacka kommun arbetar positivt och framåtsyftande för att möjliggöra för barn att utveckla digital kompetens.

Två förskolor och en grundskola i Nacka är goda exempel

Hösten 2018 observerades fem förskolor och två grundskolor i Nacka inom utvärderingssamarbetet Våga Visa. Två förskolor och en grundskola fick höga bedömningar av observatörerna och bedöms vara goda exempel.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.