Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortbildning om NPF får Nackas barn och elever att utvecklas

Intresset för Nacka kommuns satsning på fortbildning kring behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har varit stort. Flera hundra pedagoger och ledare i Nackas fristående och kommunala förskolor och skolor tagit del av användbara metoder för att på bästa sätt bemöta barn med särskilda behov.

Fortsatt höga resultat i Nacka - men något lägre än föregående år

Skolverkets statistik för läsåret 2022-2023 visar att Nackaeleverna fortsätter att ha stabilt höga resultat, både vad gäller gymnasiebehörighet, andel elever som klarar grundskolans alla 17 ämnen och genomsnittlig betygsnivå. Resultaten har dock sjunkit något jämfört med förra året. En liknande mindre nedgång märks också på länsnivå och delvis på riksnivå.

4 av 10 lärare på fritids är legitimerade och behöriga 2022

På Nackas fritidshem är i genomsnitt 40 procent av personalen legitimerade och behöriga för undervisningen. Det är två procentenheter lägre än i Stockholms län och tre procentenheter lägre än på nationell nivå. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 som nyss redovisats för utbildningsnämnden.

Gymnasiemässan 2023

Nu är det åter dags för Gymnasiemässa inför det kommande valet av gymnasieutbildning. Den 21-23 november pågår mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Nu kan du rösta fram din favorit till utmärkelsen Lära

Nu är nomineringarna klara och ur hård konkurrens har 12 kandidater tagits fram. Passa på att lägga din röst - senast den 30 november!

Visar 5 av 143 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: