Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nominera din favoritpedagog!

Har du en favoritpedagog eller lärteam på en förskola eller skola i Nacka som du tycker ska uppmärksammas och få utmärkelsen LÄRA 2022? Under hela september har du chansen att lämna in din nominering.

Ett nytt läsår med nya möjligheter

I dagarna har skolorna i Nacka hälsat både nya och gamla elever välkomna till skolan och ett nytt spännande läsår. Nackas grundskolor och gymnasieskolor har 20 000 elever så det märks "på byn" när skolan börjar igen!

Dessa driver Nackas öppna förskolor från hösten 2022

I Nacka finns fem öppna förskolor som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. Driften av de öppna förskolorna från hösten 2022 har just upphandlats och den öppna förskolan i Boo får en ny huvudman från hösten 2022.

Elever och föräldrar ger både ris och ros i årets enkät

Årets enkät till elever och vårdnadshavare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten. Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.

Tryggheten i skolan – vad tycker eleverna och vad gör skolorna?

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden gjort sammanställning gällande skolors trygghetsarbete. Enheten har sammanställt resultat från studier och uppföljningar framför allt gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete, men även om skolornas drogförebyggande arbete.

Visar 5 av 117 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: