Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kan en pandemi föra med sig något bra?

Aisha Lundgren Aslla arbetar som pedagogisk utvecklingsledare på tre av Nackas förskolor; Bagarsjön, Chrysoliten och Källan. Hon berättar att de har fått ställa om mycket av sin verksamhet under våren, men att det faktiskt också fört med sig mycket positivt. Bland annat tack vare förskolepedagogerna som gör ett fantastiskt jobb.

Positiv utveckling över tid för Nackas skolor

En fördjupad resultatredovisning visar att alla Nackas grundskolor vårterminen 2019 låg på eller över riksgenomsnittet både vad gäller meritvärde och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Elev- och föräldraenkäten för 2020 visar att barnen och eleverna i hög utsträckning är trygga och anser att lärarna är bra i viktiga avseenden. Allra nöjdast är föräldrarna med barn i pedagogisk omsorg samt fritidseleverna i årskurs 3.

Nackas elever har god tillgång till utbildade lärare

Nackaelevernas tillgång till legitimerade och behöriga lärare är i stora delar mycket god, framförallt i gymnasieskolan. I vissa ämnen är samtliga lärare legitimerade.

Skolvalet 2020: 87 procent av de sökande fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till hösten 2020 fick 87 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat jämfört med 2019 då resultatet var 85 procent.

Undervisa på distans – funkar det?

Den 18 mars stängdes alla gymnasieskolor efter rekommendation från regeringen. Undervisning sker sedan dess på distans vilket gjort att både elever och lärare fått tänka om och tänka nytt. Maria Leijonhielm arbetar på Nacka gymnasium och berättar hur undervisningen fungerar.

Kick för digitalisering i skolan

Nackas skolor har varit snabba med att ställa om för att kunna erbjuda distansundervisning. Högstadieläraren Kristian Smitterberg ser många fördelar med att digitalisera undervisningen – något som nu fått en extra skjuts.

Nytt beslut angående vistelsetid på förskola och fritidshem för barn till permitterade vårdnadshavare

Riktlinjerna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har kompletterats gällande permitterade vårdnadshavares rätt till vistelsetid på förskola, fritidshem och i annan pedagogisk verksamhet.

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Öppna Jämförelser visar: Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Statistik och resultat kan presenteras på många olika sätt och ur många olika vinklar. Men hur man än vänder och vrider på statistiken så håller Nackas gymnasieelever hög och jämn kvalitet. Både över tid och jämfört med andra kommuner.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.