Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Information angående nedläggning av Kyrkvikens förskola

Pysslingen har valt att avveckla verksamheten vid Kyrkvikens förskola. Den 22 januari höll Kyrkvikens förskola ett informationsmöte för vårdnadshavarna. Verksamheten kommer att bedrivas som vanligt till och med den 3 juli 2020. Vårdnadshavare till barn på förskolan behöver ansöka om en ny förskoleplats via e-tjänsten Nacka24.

Förskolan på Nobelberget öppnar 2021

Nacka växer och fler platser behövs inom förskola och skola. På Nobelberget på västra Sicklaön byggs just nu en förskola med planerad start i januari 2021. Den 30 januari 2020 öppnas kön till JENSEN förskola Nobelberget.

Ta chansen att bidra till utveckling inom förskola och skola!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är elev- och föräldraenkäten som snart skickas ut. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara på enkäten!

Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Nackas gymnasieskolor har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. En kvalitet som alla aktörer arbetar hårt med att bibehålla och förbättra! Här kan du läsa mer om gymnasieskolorna i Nacka samt om den senaste statistiken från Skolverket.

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter namn

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter i samband med revideringen namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I samband med omarbetningen har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar som gäller från den 1 januari 2020.

Fördjupad analys av elever med låga resultat

För att bibehålla, och helst öka, de goda elevresultaten i Nacka är det viktigt att också analysera de låga resultaten. En fördjupad analys har därför genomförts med fokus på de 5 % av eleverna som lämnade grundskolan våren 2019 utan gymnasiebehörighet.

Goda möjligheter för Nackas gymnasieelever att utveckla digital kompetens

En ny studie som utbildningsnämnden har beställt visar att gymnasieeleverna i Nacka överlag har goda förutsättningar att utveckla digital kompetens.

Kraftig minskning av antal elever på språkintroduktion

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har minskat kraftigt, en halvering jämfört med förra höstens mätning. Antalet nyanlända elever i grundskolan är på ungefär samma nivå som förra hösten.

Ny förskola öppnas på Kvarnholmen

Under vintern kommer Ebba Braheskolan AB att starta förskola på Kvarnholmen. Kön till förskolan öppnas den 7 november.

Fortsatt höga elevresultat i Nackas skolor

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att vara höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i årskurs 6 och 9. Det visar den senaste resultatredovisningen som just presenterats för utbildningsnämnden. Våren 2019 blev 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.